Tytuł artykułu: Ocena możliwości zastosowania wybranych funkcji pedotransfer do wyznaczania retencji gleb leśnych w Polsce

Autorzy: HEWELKE, P., HEWELKE, E., CHOŁAST, S., ŻAKOWICZ, S., LESAK, M.

Słowa kluczowe: wilgotność gleby, potencjał macierzysty, retencja wodna, gleby leśne, funkcja pedotransfer

Streszczenie: Retencja gleb leśnych w znacznym stopniu decyduje o bilansie wodnym zlewni i przebiegu zjawisk hydrologicznych, wpływa na kształtowanie się określonego typu siedliska lasu, skład florystyczny i jakość drzewostanu. Zdolności retencyjne gleb leśnych są znacznie mniej rozpoznane niż retencja gleb użytkowanych rolniczo. Retencja może być wyznaczona zarówno metodą bezpośrednią, jak i pośrednio za pomocą tzw. funkcji pedotransfer opisującej jej związek z określonymi właściwościami fizycznymi gleby. Analizę prowadzono dla modelu regresyjnego opracowanego dla wybranych gleb leśnych z obszaru Polski oraz dla modeli van Genuchtena i Wöstena oraz Varallyaya i Mironienki. Do oceny dopasowania modeli zastosowano niezależną serię gleb leśnych. Analiza pomierzonych i obliczonych wartości potencjalnej retencji użytecznej wskazuje na dobre dopasowanie modelu regresyjnego opracowanego dla badanej grupy gleb leśnych bielicowych i brunatnych. Modele opracowane dla gleb użytkowanych rolniczo nie dają akceptowalnego statystycznie dopasowania dla analizowanych gleb leśnych. Przeprowadzone badania potwierdzają lokalny charakter funkcji pedotransfer.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.33

Cytowanie w stylu APA: Hewelke, P., Hewelke, E., Chołast, S., Żakowicz, S. & Lesak, M. (2017). Ocena możliwości zastosowania wybranych funkcji pedotransfer do wyznaczania retencji gleb leśnych w Polsce. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (3), 336-345. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.33

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Hewelke, Hewelke, Chołast, Żakowicz & Lesak, 2017), następne powołania: (Hewelke i inni, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Hewelke, Piotr, Edyta Hewelke, Sylwester Chołast, Stanisław Żakowicz, Marcin Lesak. "Ocena możliwości zastosowania wybranych funkcji pedotransfer do wyznaczania retencji gleb leśnych w Polsce." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 77 ser., vol. 26, nr 3, (2017): 336-345. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.33.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Hewelke i inni 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.3.33, author={Hewelke, Piotr and Hewelke, Edyta and Chołast, Sylwester and Żakowicz, Stanisław and Lesak, Marcin}, language={english}, title={Ocena możliwości zastosowania wybranych funkcji pedotransfer do wyznaczania retencji gleb leśnych w Polsce}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.3.33}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN77/A6/art6.pdf}, year={2017}, volume={26 (3)}, number={77}, pages={336-345}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po angielsku)


Go Back