Tytuł artykułu: Wykorzystanie piezoelementów typu bender w pomiarach propagacji fali podłużnej w gruntach

Autorzy: WITOWSKI, M., GODLEWSKI, T.

Słowa kluczowe: fale poprzeczne S, fale podłużne P, moduł sztywności początkowej gruntu (G0), współczynnik Poissona, piezoelement

Streszczenie: Artykuł opisuje autorską modyfikację standardowej komory trójosiowej umożliwiającą wykonywanie pomiarów przejścia fal S i P przy wykorzystaniu tylko jednej pary przetworników piezoelektrycznych, przy których udało się uwzględnić lub zminimalizować wybrane zjawiska niekorzystne w stosowanej powszechnie procedurze badań BET. Podano również wyniki oznaczeń testowych dla różnych typów gruntów.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.30

Cytowanie w stylu APA: Witowski, M. & Godlewski, T. (2017). Wykorzystanie piezoelementów typu bender w pomiarach propagacji fali podłużnej w gruntach. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (3), 307-316. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.30

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Witowski & Godlewski, 2017), następne powołania: (Witowski & Godlewski, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Witowski, Marcin, Tomasz Godlewski. "Wykorzystanie piezoelementów typu bender w pomiarach propagacji fali podłużnej w gruntach." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 77 ser., vol. 26, nr 3, (2017): 307-316. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.30.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Witowski, & Godlewski 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.3.30, author={Witowski, Marcin and Godlewski, Tomasz}, language={polish}, title={Wykorzystanie piezoelementów typu bender w pomiarach propagacji fali podłużnej w gruntach}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.3.30}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN77/A3/art3.pdf}, year={2017}, volume={26 (3)}, number={77}, pages={307-316}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back