Tytuł artykułu: Ocena wpływu systemu technologicznego oczyszczania ścieków na charakterystykę osadu czynnego

Autorzy: PŁONKA, I., PIECZYKOLAN, B.

Słowa kluczowe: biologiczne oczyszczanie ścieków, osad czynny, indeks objętościowy osadu, aktywność oddechowa

Streszczenie: W przypadku oczyszczania ścieków komunalnych stosowane są procesy biologiczne. Procesy te mogą być realizowane w urządzeniach o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań mające na celu określenie wpływu rodzaju systemu technologicznego oczyszczania ścieków na charakterystykę i właściwości osadu czynnego. Zastosowano dwa układy badawcze: przepływowy bioreaktor z wydzielonym osadnikiem (układ I) oraz reaktor porcjowy SBR (układ II). Przeprowadzone badania wykazały, że korzystniejsze warunki pracy osadu czynnego panowały w reaktorze SBR. Osad pochodzący z reaktora SBR miał lepsze właściwości sedymentacyjne, na co wskazują uzyskane wartości indeksu objętościowego osadu oraz wielkości kłaczków. W reaktorze SBR nie ma konieczności przepompowywania osadu z osadnika do komory, co ma miejsce w bioreaktorze. W związku z tym osad nie jest poddawany niekorzystnym warunkom podczas transportu hydraulicznego i nie ulega rozdrobieniu. Ponadto wielkości kłaczków, aktywność oddechowa oraz powierzchnia właściwa osadu czynnego pochodzącego z układu II były większe w porównaniu z układem I.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.37

Cytowanie w stylu APA: Płonka, I. & Pieczykolan, B. (2017). Ocena wpływu systemu technologicznego oczyszczania ścieków na charakterystykę osadu czynnego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (3), 383-393. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.37

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Płonka & Pieczykolan, 2017), następne powołania: (Płonka & Pieczykolan, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Płonka, Izabela , Barbara Pieczykolan. "Ocena wpływu systemu technologicznego oczyszczania ścieków na charakterystykę osadu czynnego." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 77 ser., vol. 26, nr 3, (2017): 383-393. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.37.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Płonka, & Pieczykolan 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.3.37, author={Płonka, Izabela and Pieczykolan, Barbara}, language={polish}, title={Ocena wpływu systemu technologicznego oczyszczania ścieków na charakterystykę osadu czynnego}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.3.37}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN77/A10/art10.pdf}, year={2017}, volume={26 (3)}, number={77}, pages={383-393}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back