Tytuł artykułu: Drzewa decyzyjne w analizie wypadkowości w budownictwie

Autorzy: DROZD, W., KOWALIK, M.

Słowa kluczowe: teren budowy, bezpieczeństwo pracy, drzewa decyzyjne

Streszczenie: Teren budowy i jego elementy stwarzają okoliczności, które sprzyjają powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa pracy w realizacji robót budowlanych. Analizy wskazują na decydujące znaczenie tych czynników w zbiorze cech opisujących przyczyny wypadków w budownictwie. W artykule podjęto próbę analizy cech terenu budowy w celu wskazania ich znaczenia w definiowaniu okoliczności wypadku przy pracy. Badania zrealizowano na podstawie danych z rejestru, prowadzonego przez Okręgowym Inspektoracie Pracy, w Krakowie. Zasadnicze zadania merytoryczne obejmują wyodrębnienie wzorców wypadków na terenie budowy i wskazanie na te spośród analizowanych cech, które mają istotne znaczenie w definiowaniu tych wzorców. W zakresie metodologicznym wykorzystano analizę zasobów danych za pomocą klasyfikatorów statystycznych – drzew decyzyjnych.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.21

Cytowanie w stylu APA: Drozd, W. & Kowalik, M. (2017). Drzewa decyzyjne w analizie wypadkowości w budownictwie. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (2), 226-233. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.21

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Drozd & Kowalik, 2017), następne powołania: (Drozd & Kowalik, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Drozd, Wojciech, Marcin Kowalik. "Drzewa decyzyjne w analizie wypadkowości w budownictwie." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 76 ser., vol. 26, nr 2, (2017): 226-233. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.21.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Drozd, & Kowalik 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.2.21, author={Drozd, Wojciech and Kowalik, Marcin}, language={polish}, title={Drzewa decyzyjne w analizie wypadkowości w budownictwie}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.2.21}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN76/A9/art9.pdf}, year={2017}, volume={26 (2)}, number={76}, pages={226-233}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back