Tytuł artykułu: Analiza wrażliwości modelu sterowania relacjami partnerskimi na zmiany funkcji przynależności zmiennych

Autorzy: RADZISZEWSKA-ZIELINA, E., SZEWCZYK, B.

Słowa kluczowe: przedsięwzięcia budowlane, system sterowania, rozmyty system wnioskujący, relacje partnerskie, analiza wrażliwości, funkcje przynależności

Streszczenie: W artykule poddano analizie opracowany wcześniej model sterowania relacjami partnerskimi w przedsięwzięciach budowlanych. Model ten oparty jest na wnioskowaniu rozmytym Mamdaniego. Jego zmienne wejściowe stanowią: bieżące oceny poszczególnych parametrów relacji partnerskich, wagi wpływu tych parametrów na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć budowlanych oraz ważność tych kryteriów oceny przedsięwzięcia dla zarządzającego nim. Na ich podstawie określane jest zalecenie do sterowania w odniesieniu do każdego parametru relacji partnerskich. W artykule zbadano wpływ doboru rodzaju funkcji przynależności zmiennych modelu na otrzymywane wyniki. Przeprowadzona analiza wykazała, że wpływ ten jest nieznaczny.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.20

Cytowanie w stylu APA: Radziszewska-Zielina, E. & Szewczyk, B. (2017). Analiza wrażliwości modelu sterowania relacjami partnerskimi na zmiany funkcji przynależności zmiennych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (2), 219-225. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.20

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Radziszewska-Zielina & Szewczyk, 2017), następne powołania: (Radziszewska-Zielina & Szewczyk, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Radziszewska-Zielina, Elżbieta, Bartłomiej Szewczyk. "Analiza wrażliwości modelu sterowania relacjami partnerskimi na zmiany funkcji przynależności zmiennych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 76 ser., vol. 26, nr 2, (2017): 219-225. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.20.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Radziszewska-Zielina, & Szewczyk 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.2.20, author={Radziszewska-Zielina, Elżbieta and Szewczyk, Bartłomiej}, language={polish}, title={Analiza wrażliwości modelu sterowania relacjami partnerskimi na zmiany funkcji przynależności zmiennych}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.2.20}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN76/A8/art8.pdf}, year={2017}, volume={26 (2)}, number={76}, pages={219-225}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back