Tytuł artykułu: Wpływ zjawiska uczenia i zapominania na czas realizacji powtarzalnych procesów budowlanych realizowanych w warunkach losowych

Autorzy: BIRUK, S., RZEPECKI, Ł.

Słowa kluczowe: harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych, procesy powtarzalne, teoria uczenia i zapominania, symulacja cyfrowa

Streszczenie: Przedsięwzięcia budowlane często obejmują swym zakresem roboty wielokrotnie powtarzane na identycznych lub podobnych obiektach lub ich częściach, zwanych działkami roboczymi. Ze względu na cykliczny charakter procesów budowlanych jest możliwe zastosowanie teorii uczenia i zapominania do planowania realizacji przedsięwzięć budowlanych. W artykule przedstawiono przykład zastosowania teorii uczenia i zapominania w procesie planowania realizacji wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w warunkach losowych.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.18

Cytowanie w stylu APA: Biruk, S. & Rzepecki, Ł. (2017). Wpływ zjawiska uczenia i zapominania na czas realizacji powtarzalnych procesów budowlanych realizowanych w warunkach losowych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (2), 202-209. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.18

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Biruk & Rzepecki, 2017), następne powołania: (Biruk & Rzepecki, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Biruk, Sławomir, Łukasz Rzepecki. "Wpływ zjawiska uczenia i zapominania na czas realizacji powtarzalnych procesów budowlanych realizowanych w warunkach losowych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 76 ser., vol. 26, nr 2, (2017): 202-209. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.18.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Biruk, & Rzepecki 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.2.18, author={Biruk, Sławomir and Rzepecki, Łukasz}, language={polish}, title={Wpływ zjawiska uczenia i zapominania na czas realizacji powtarzalnych procesów budowlanych realizowanych w warunkach losowych}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.2.18}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN76/A6/art6.pdf}, year={2017}, volume={26 (2)}, number={76}, pages={202-209}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back