Tytuł artykułu: O możliwościach zastosowania SSN w analizach kosztowych “macro BIM”

Autorzy: JUSZCZYK, M.

Słowa kluczowe: BIM, macro BIM, analizy kosztów, sieci neuronowe, SSN

Streszczenie: Artykuł przedstawia podejście, w którym połączone zostały koncepcja analiz kosztowych macro BIM oraz zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji – sztucznych sieci neuronowych. W artykule zaprezentowano dyskusję i podstawowe założenia proponowanego podejścia, stanowiące wyjaśnienie istoty problemu. Studium przypadku przedstawia wyniki wstępnych badań dotyczących zastosowań sieci neuronowych w analizach kosztów z zastosowaniem BIM na przykładzie oszacowań kosztów konstrukcji nośnej kondygnacji budynku. Uzyskane wyniki uzasadniają propozycję wykorzystania sieci neuronowych jako narzędzia matematycznego w przedstawionym w artykule problemie.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.16

Cytowanie w stylu APA: Juszczyk, M. (2017). O możliwościach zastosowania SSN w analizach kosztowych “macro BIM”. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (2), 183-192. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.16

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Juszczyk, 2017), następne powołania: (Juszczyk, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Juszczyk, Michał. "O możliwościach zastosowania SSN w analizach kosztowych “macro BIM”." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 76 ser., vol. 26, nr 2, (2017): 183-192. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.16.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Juszczyk 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.2.16, author={Juszczyk, Michał}, language={english}, title={O możliwościach zastosowania SSN w analizach kosztowych “macro BIM”}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.2.16}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN76/A4/art4.pdf}, year={2017}, volume={26 (2)}, number={76}, pages={183-192}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po angielsku)


Go Back