Tytuł artykułu: Stosowanie wymagań środowiskowych w opisie przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych na roboty budowlane dotyczących infrastruktury wodno-ściekowej

Autorzy: KOZIK, R., KARASIŃSKA – JAŚKOWIEC, I.

Słowa kluczowe: wymagania środowiskowe, opis przedmiotu zamówienia, infrastruktura ściekowa, zamówienia publiczne

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki badań, ilustrujące uwzględnianie przez zamawiających wymagań środowiskowych na etapie opisu przedmiotu zamówienia w zamówieniach na roboty budowlane z zakresu infrastruktury ściekowej prowadzonych w latach 2009-2015. Publiczni zamawiający w znikomym stopniu stosują klauzule środowiskowe (Korytárová, Hanák, Kozik &Radziszewska-Zielina, 2015). Odsetek ich stosowania jest na tyle niewielki, że w kontekście badanej próby, trudno mówić o realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.15

Cytowanie w stylu APA: Kozik, R. & Karasińska – Jaśkowiec, I. (2017). Stosowanie wymagań środowiskowych w opisie przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych na roboty budowlane dotyczących infrastruktury wodno-ściekowej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (2), 171-182. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.15

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kozik & Karasińska – Jaśkowiec, 2017), następne powołania: (Kozik & Karasińska – Jaśkowiec, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Kozik, Renata, Izabela Karasińska – Jaśkowiec. "Stosowanie wymagań środowiskowych w opisie przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych na roboty budowlane dotyczących infrastruktury wodno-ściekowej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 76 ser., vol. 26, nr 2, (2017): 171-182. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.15.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kozik, & Karasińska – Jaśkowiec 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.2.15, author={Kozik, Renata and Karasińska – Jaśkowiec, Izabela}, language={polish}, title={Stosowanie wymagań środowiskowych w opisie przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych na roboty budowlane dotyczących infrastruktury wodno-ściekowej}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.2.15}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN76/A3/art3.pdf}, year={2017}, volume={26 (2)}, number={76}, pages={171-182}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back