Tytuł artykułu: Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych budynków z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwoju

Autorzy: GICALA, M., SOBOTKA, A.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, technologie budowania, analiza wielokryterialna

Streszczenie: Celem opracowania jest charakterystyka rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród budowlanych (ścian i dachu) uwzględniająca założenia zrównoważonego rozwoju. Analizie poddano 3 technologie realizacji obiektów w tym 2 tradycyjne, wykorzystujące ceramiczne materiały budowlane i szkielet drewniany, oraz 1 nowatorską opartą na spienionym polistyrenie. Warianty oceniano wg 12 czynników charakteryzujących najważniejsze obszary zrównoważonego rozwoju. Zaobserwowany brak wyraźnej przewagi jednego z analizowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych nad pozostałymi pod względem omawianych czynników stanowił punkt wyjścia do analizy wielokryterialnej. Dokonano porównania rozwiązań metodami WAP, AHP oraz TOPSIS i poszukiwano technologii najlepiej spełniającej założenia analizy. W rezultacie przeprowadzonych badań stwierdzono dominację rozwiązania wykorzystującego szkielet drewniany potwierdzaną trzykrotnie (w każdej metodzie analizy wielokryterialnej). Wyniki umożliwiają porównanie technologii, pośrednio - wskazanie materiałów budowlanych spełniających założenia zrównoważonego rozwoju oraz określenie stopnia ich wdrożenia w nowo powstających technologiach.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.14

Cytowanie w stylu APA: Gicala, M. & Sobotka, A. (2017). Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych budynków z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwoju. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (2), 159-170. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.14

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Gicala & Sobotka, 2017), następne powołania: (Gicala & Sobotka, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Gicala, Magdalena, Anna Sobotka. "Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych budynków z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwoju." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 76 ser., vol. 26, nr 2, (2017): 159-170. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.14.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Gicala, & Sobotka 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.2.14, author={Gicala, Magdalena and Sobotka, Anna}, language={polish}, title={Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych budynków z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwoju}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.2.14}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN76/A2/art2.pdf}, year={2017}, volume={26 (2)}, number={76}, pages={159-170}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back