Tytuł artykułu: Prototypowy manipulator ja-wa do automatycznego betonowania ścian

Autorzy: WIĘCKOWSKI, A.

Słowa kluczowe: manipulatory, automatyzacja, budownictwo, systemy sterowania

Streszczenie: W kontekście technologii automatycznego wznoszenia budynków przeanalizowano prototypowy, system ja-wa, który integruje zagadnienia komputerowego sterowania pracą manipulatora z badaniem dopuszczalnego postępu robót (odpowiednio do wyników bieżących analiz narastania w czasie wytrzymałości młodego betonu, ułożonego w warstwach wykonanych wcześniej). Narzucanie mieszanki (w kontrolowanych odstępach czasu) wraz z wykończeniem powierzchni przegrody jest realizowane przez manipulator-automat, przemieszczający się po torze systemowego promu. Wskazano racjonalność oraz niską kapitałochłonność rozwiązania.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.27

Cytowanie w stylu APA: Więckowski, A. (2017). Prototypowy manipulator ja-wa do automatycznego betonowania ścian. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (2), 276-284. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.27

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Więckowski, 2017), następne powołania: (Więckowski, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Więckowski, Andrzej . "Prototypowy manipulator ja-wa do automatycznego betonowania ścian." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 76 ser., vol. 26, nr 2, (2017): 276-284. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.27.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Więckowski 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.2.27, author={Więckowski, Andrzej }, language={polish}, title={Prototypowy manipulator ja-wa do automatycznego betonowania ścian}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.2.27}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN76/A15/art15.pdf}, year={2017}, volume={26 (2)}, number={76}, pages={276-284}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back