Tytuł artykułu: Wpływ bio-popiołów na wybrane właściwości zapraw cementowych

Autorzy: JURA, J., ULEWICZ, M.

Słowa kluczowe: bio-popioły, materiały odpadowe, popiół lotny

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania popiołu lotnego ze spalania dwóch rodzajów biomasy w kotle fluidalnym do modyfikacji składu zapraw cementowych. Określono wpływ wykorzystania popiołów lotnych na ich właściwości mechaniczne i fizyczne (wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, nasiąkliwość) zapraw. W badaniach część piasku normowego zastąpiona została popiołami lotnymi ze spalania drewna z dodatkiem łupin orzecha kokosowego oraz drewna z dodatkiem słonecznika w ilości 10, 20 i 30% masy cementu. Dodatek popiołu wpłynął, w zależności od składu, na zwiększenie wytrzymałości na ściskanie nawet o ponad 17%, zmniejszenie spadku wytrzymałości na ściskanie po badaniach mrozoodporności do wartości 0,5%, a także nieznaczne wzrosty ubytku masy i nasiąkliwości.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.22

Cytowanie w stylu APA: Jura, J. & Ulewicz, M. (2017). Wpływ bio-popiołów na wybrane właściwości zapraw cementowych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (2), 234-240. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.22

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Jura & Ulewicz, 2017), następne powołania: (Jura & Ulewicz, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Jura, Jakub, Małgorzata Ulewicz. "Wpływ bio-popiołów na wybrane właściwości zapraw cementowych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 76 ser., vol. 26, nr 2, (2017): 234-240. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.22.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Jura, & Ulewicz 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.2.22, author={Jura, Jakub and Ulewicz, Małgorzata}, language={polish}, title={Wpływ bio-popiołów na wybrane właściwości zapraw cementowych}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.2.22}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN76/A10/art10.pdf}, year={2017}, volume={26 (2)}, number={76}, pages={234-240}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back