Tytuł artykułu: Efektywność ekonomiczna rewitalizacji terenów poprzemysłowych na przykładzie południowomorawskich projektów

Autorzy: KORYTÁROVÁ, J., HANÁK, T., LUKELE, P.E.

Słowa kluczowe: tereny poprzemysłowe, analiza kosztów i korzyści, efektywność ekonomiczna, rewitalizacja

Streszczenie: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych służy zwiększeniu atrakcyjności i wartości poszczególnych działek do takiego poziomu, aby mogły konkurować z terenami wcześniej niezagospodarowanymi. Celem niniejszej publikacji jest zbadanie efektywności ekonomicznej rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Wykorzystując CBA (cost–benefit analysis), obliczono udział efektywności społeczno-ekonomicznej w porównaniu z całkowitą efektywnością poszczególnych projektów z zastosowaniem EBCR na przykładzie 14 projektów zlokalizowanym w kraju południowomorawskim. Ponadto wartość oczekiwaną EBCR symulowano metodą Monte Carlo. Wyniki pokazują, że efektywność społeczno-ekonomiczna w znaczący sposób przyczynia się do ogólnej skuteczności tych projektów, a zatem nie można jej pomijać podczas ich oceny. Na końcu artykułu wskazano kierunku dalszych badań w tej dziedzinie.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.13

Cytowanie w stylu APA: Korytárová, J., Hanák, T. & Lukele, P.E. (2017). Efektywność ekonomiczna rewitalizacji terenów poprzemysłowych na przykładzie południowomorawskich projektów. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (2), 151-158. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.13

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Korytárová, Hanák & Lukele, 2017), następne powołania: (Korytárová i inni, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Korytárová, Jana, Tomáš Hanák, Petra E. Lukele. "Efektywność ekonomiczna rewitalizacji terenów poprzemysłowych na przykładzie południowomorawskich projektów." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 76 ser., vol. 26, nr 2, (2017): 151-158. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.13.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Korytárová, Hanák, & Lukele 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.2.13, author={Korytárová, Jana and Hanák, Tomáš and Lukele, Petra E.}, language={english}, title={Efektywność ekonomiczna rewitalizacji terenów poprzemysłowych na przykładzie południowomorawskich projektów}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.2.13}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN76/A1/art1.pdf}, year={2017}, volume={26 (2)}, number={76}, pages={151-158}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po angielsku)


Go Back