Tytuł artykułu: Ocena bilansu transportu zanieczyszczeń powietrza pomiędzy Polską a krajami sąsiednimi w latach 2008-2012 na podstawie symulacji atmosferycznej dyspersji zanieczyszczeń. Część II – związki azotu i siarki.

Autorzy: MAZUR, A.

Słowa kluczowe: transport atmosferyczny zanieczyszczeń, modelowanie dyspersji, bilans trans-graniczny zanieczyszczeń, związki zakwaszające

Streszczenie: Zanieczyszczenia atmosferyczne są istotnym elementem degradacji środowiska w całej Europie, w tym również w Polsce, a emisje w jednym z państw mogą powodować szkody w innym. W niniejszej pracy dokonano oceny ilości zanieczyszczeń „eksportowanych” z Polski do krajów sąsiednich oraz dopływających do Polski w rezultacie emisji poza jej obszarem. Bilansowania tych strumieni dokonano na podstawie symulacji atmosferycznego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przy użyciu autorskiego modelu dyspersji zanieczyszczeń. Druga część badań obejmowała związki zakwaszające siarki i azotu (w postaci zredukowanej i utlenionej). Okres badań, z uwagi na dostęp do danych meteorologicznych, a zwłaszcza emisyjnych, ustalony został na lata 2008-2012. Podsumowano rezultaty obliczeń, wykonanych w obydwu częściach badań.

Cytowanie w stylu APA: Mazur, A. (2016). Ocena bilansu transportu zanieczyszczeń powietrza pomiędzy Polską a krajami sąsiednimi w latach 2008-2012 na podstawie symulacji atmosferycznej dyspersji zanieczyszczeń. Część II – związki azotu i siarki.. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (4), 472-482.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Mazur, 2016), następne powołania: (Mazur, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Mazur, Andrzej. "Ocena bilansu transportu zanieczyszczeń powietrza pomiędzy Polską a krajami sąsiednimi w latach 2008-2012 na podstawie symulacji atmosferycznej dyspersji zanieczyszczeń. Część II – związki azotu i siarki.." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 74 ser., vol. 25, nr 4, (2016): 472-482.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Mazur 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Mazur_2016_PNIKS, author={Mazur, Andrzej}, language={polish}, title={Ocena bilansu transportu zanieczyszczeń powietrza pomiędzy Polską a krajami sąsiednimi w latach 2008-2012 na podstawie symulacji atmosferycznej dyspersji zanieczyszczeń. Część II – związki azotu i siarki.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN74/A9/art9.pdf}, year={2016}, volume={25 (4)}, number={74}, pages={472-482}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back