Tytuł artykułu: Ocena zanieczyszczeń emitowanych podczas eksploatacji systemu grzewczego domu jednorodzinnego wraz z analizą zawartości metali ciężkich w pobliskich glebach

Autorzy: MIZERNA, K., GUŻDA, A.

Słowa kluczowe: analiza ekologiczna, emisja zanieczyszczeń, metale ciężkie, gleby, popiół paleniskowy

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki analizy ekologicznej domu jednorodzinnego wraz z oceną zawartości metali ciężkich w glebach rolniczych znajdujących się w promieniu 43÷130 m od analizowanego budynku. Dodatkowo przeprowadzono badanie zawartości metali ciężkich w popiele paleniskowym pochodzącym ze spalenia mieszanki paliwowej: węgla kamiennego i drewna, stosowanej do ogrzewania omawianego domu jednorodzinnego. Analiza ekologiczna wykazała emisję dwutlenku węgla, tlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki oraz pyłów do atmosfery w wyniku spalania paliw oraz zużycia energii elektrycznej. Badane gleby rolne charakteryzują się natomiast brakiem zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Analiza zawartości tych pierwiastków w popiele paleniskowym wykazała, iż odpad ten nie stwarza potencjalnego zagrożenia dla środowiska i może być wykorzystany w celach rolniczych.

Cytowanie w stylu APA: Mizerna, K. & Gużda, A. (2016). Ocena zanieczyszczeń emitowanych podczas eksploatacji systemu grzewczego domu jednorodzinnego wraz z analizą zawartości metali ciężkich w pobliskich glebach. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (4), 463-471.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Mizerna & Gużda, 2016), następne powołania: (Mizerna & Gużda, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Mizerna, Kamila, Arkadiusz Gużda. "Ocena zanieczyszczeń emitowanych podczas eksploatacji systemu grzewczego domu jednorodzinnego wraz z analizą zawartości metali ciężkich w pobliskich glebach." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 74 ser., vol. 25, nr 4, (2016): 463-471.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Mizerna, & Gużda 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Mizerna_Gużda_2016_PNIKS, author={Mizerna, Kamila and Gużda, Arkadiusz}, language={polish}, title={Ocena zanieczyszczeń emitowanych podczas eksploatacji systemu grzewczego domu jednorodzinnego wraz z analizą zawartości metali ciężkich w pobliskich glebach}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN74/A8/art8.pdf}, year={2016}, volume={25 (4)}, number={74}, pages={463-471}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back