Tytuł artykułu: Ocena wpływu nawożenia preparatem Biocal na właściwości fizykochemiczne i produktywność gleb przy wykorzystaniu biotestu Phytotoxkit

Autorzy: NIEWIADOMSKI, A.

Słowa kluczowe: osady ściekowe, fitotest, wskaźnik zahamowania kiełkowania SG, wskaźnik zahamowania wzrostu korzeni RI, dawka nawozowa, urodzajność gleb

Streszczenie: Celem przeprowadzonych badań była ocena wykorzystania biotestu Phytotoxkit do określenia wpływu zmiennych dawek preparatu wapniowo-organicznego Biocal na próby gleb – próchniczną i mineralną. Dla weryfikacji przeprowadzono analizę oddziaływania nawozu na właściwości fizykochemiczne gleb. Stwierdzono wzrost zasobności obydwu gleby w związki wapnia, spadek kwasowości hydrolitycznej i wzrost pojemności sorpcyjnej. Badanie wskaźnika inhibicji kiełkowania SG wykazało, że tylko małe dawki nawozu (do 0,5 g) wpłynęły korzystnie na rośliny testowe. W porównaniu z glebami nienawożonymi dawka Biocalu do 0,5 g dla gleby próchnicznej i 0,25 g dla mineralnej była korzystna w stosunku do stymulacji wzrostu korzeni roślin, gdyż wskaźnik RI osiągał wartości ujemne.

Cytowanie w stylu APA: Niewiadomski, A. (2016). Ocena wpływu nawożenia preparatem Biocal na właściwości fizykochemiczne i produktywność gleb przy wykorzystaniu biotestu Phytotoxkit. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (4), 453-462.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Niewiadomski, 2016), następne powołania: (Niewiadomski, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Niewiadomski, Arkadiusz. "Ocena wpływu nawożenia preparatem Biocal na właściwości fizykochemiczne i produktywność gleb przy wykorzystaniu biotestu Phytotoxkit." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 74 ser., vol. 25, nr 4, (2016): 453-462.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Niewiadomski 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Niewiadomski_2016_PNIKS, author={Niewiadomski, Arkadiusz}, language={polish}, title={Ocena wpływu nawożenia preparatem Biocal na właściwości fizykochemiczne i produktywność gleb przy wykorzystaniu biotestu Phytotoxkit}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN74/A7/art7.pdf}, year={2016}, volume={25 (4)}, number={74}, pages={453-462}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back