Tytuł artykułu: Wpływ dezintegracji mikrofalowej na proces tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego

Autorzy: CZAJKOWSKA, J., KAZIMIERCZAK, M.

Słowa kluczowe: dezintegracja, mikrofale, stabilizacja tlenowa

Streszczenie: Tlenowa stabilizacja osadów ściekowych jest jednym z ważniejszych procesów przeróbki stosowanych w małych oczyszczalniach ścieków (do 15000 RLM). Ze względu na dużą energochłonność tego procesu, związaną z koniecznością ciągłego natleniania, poszukuje się metod wstępnej obróbki mogących go usprawnić. Jedną z takich metod rozwijaną w ostatnich latach stała się dezintegracja. Celem dezintegracji jest zmniejszenie rozmiarów cząstek związków organicznych oraz związków opornych na rozkład substancji biodegradowalnej. Ponadto dezintegracja pozwala na rozerwanie silnych wiązań chemicznych, które utrudniają biodegradację osadów. Powoduje to zmianę w strukturze kłaczków osadu oraz cieczy nadosadowej, a tym samym zwiększa podatności na rozkład w procesie stabilizacji. W pracy przedstawiono badania mające na celu wyznaczenie optymalnego czasu dezintegracji za pomocą mikrofal osadu nadmiernego, który określono na t=4 min. Przedstawiono także wyniki badań wstępnych osadu stabilizowanego tlenowo, który jest mieszaniną osadu niedezintegrowanego i poddanego dezintegracji mikrofalowej (w ustalonym w pierwszej części eksperymentu czasie) w proporcji objętościowej 1:1 w odniesieniu do próby kontrolnej, którą jest osad niepoddany dezintegracji a stabilizowany w tych samych warunkach co próba mieszana. Pozytywny wpływ dezintegracji widoczny jest szczególnie w pierwszych dniach stabilizacji tlenowej, gdzie odnotowano większą redukcję związków organicznych niż w analogicznym czasie w osadzie, który nie był poddawany wstępnej dezintegracji. Ponadto wymagana 38 % redukcja stężenia związków organicznych w przypadku mieszanego osadu nastąpiła wcześniej (w 13 dobie procesu), niż w przypadku osadu nie poddanego dezintegracji (20 doba procesu). Obliczono, że na skutek krótszego czasu napowietrzania próby mieszanej, niezbędnego do uzyskania optymalnej redukcji związków organicznych oszczędza się niemalże 50 % energii.

Cytowanie w stylu APA: Czajkowska, J. & Kazimierczak, M. (2016). Wpływ dezintegracji mikrofalowej na proces tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (4), 444-452.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Czajkowska & Kazimierczak, 2016), następne powołania: (Czajkowska & Kazimierczak, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Czajkowska, Justyna, Monika Kazimierczak. "Wpływ dezintegracji mikrofalowej na proces tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 74 ser., vol. 25, nr 4, (2016): 444-452.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Czajkowska, & Kazimierczak 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Czajkowska_Kazimierczak_2016_PNIKS, author={Czajkowska, Justyna and Kazimierczak, Monika}, language={polish}, title={Wpływ dezintegracji mikrofalowej na proces tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN74/A6/art6.pdf}, year={2016}, volume={25 (4)}, number={74}, pages={444-452}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back