Tytuł artykułu: Jakość ścieków szarych zawierających płynne środki chemii gospodarczej

Autorzy: MALARSKI, M.

Słowa kluczowe: ścieki szare, płynne środki chemii gospodarczej, detergenty

Streszczenie: Jakość ścieków szarych zawierających płynne środki chemii gospodarczej. Celem badań była analiza zmian jakości ścieków szarych w siedmiodniowej inkubacji ścieków w zależności od stosowanych, wybranych płynnych środków chemii gospodarczej. Dla oceny wykorzystano parametry fizyko-chemiczne takie jak: pH, ChZT, BZT5, barwa, fosfor ogólny, azot ogólny, azotany, azotyny, amoniak, zawiesinę ogólną, suchą pozostałości, przewodnictwo właściwe, zagniwalność oraz mętność. Przeprowadzone badania wykazały niewielki wpływ zastosowanych środków chemii gospodarczej na analizowane parametry jakości ścieków w czasie.

Cytowanie w stylu APA: Malarski, M. (2016). Jakość ścieków szarych zawierających płynne środki chemii gospodarczej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (4), 433-443.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Malarski, 2016), następne powołania: (Malarski, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Malarski, Maciej. "Jakość ścieków szarych zawierających płynne środki chemii gospodarczej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 74 ser., vol. 25, nr 4, (2016): 433-443.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Malarski 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Malarski_2016_PNIKS, author={Malarski, Maciej}, language={polish}, title={Jakość ścieków szarych zawierających płynne środki chemii gospodarczej}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN74/A5/art5.pdf}, year={2016}, volume={25 (4)}, number={74}, pages={433-443}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back