Tytuł artykułu: Wpływ polimerów zewnątrzkomórkowych na granulację osadu czynnego w warunkach tlenowych

Autorzy: KOŃCZAK, B., MIKSCH, K.

Słowa kluczowe: polimery zewnątrzkomórkowe, tlenowa granulacja, tlenowe granule

Streszczenie: Badano wpływ polimerów zewnątrzkomórkowych na proces biogranulacji. Po 7 dnia trwania eksperymentu obserwowano pojawianie się tlenowych biogranul osadu czynnego, Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem produkcji substancji EPS następował wzrost średnic granul. Dominującym składnikiem substancji EPS w granulach były białka. W porównaniu do luźno związanych substancji EPS (LB-EPS), mocno związane EPS (TB-EPS) miały znaczący udział w formowaniu się granul. Wykazano, że polisacharydy stanowią ważny składnik strukturalny granul.

Cytowanie w stylu APA: Kończak, B. & Miksch, K. (2016). Wpływ polimerów zewnątrzkomórkowych na granulację osadu czynnego w warunkach tlenowych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (4), 425-432.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kończak & Miksch, 2016), następne powołania: (Kończak & Miksch, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Kończak, Beata, Korneliusz Miksch. "Wpływ polimerów zewnątrzkomórkowych na granulację osadu czynnego w warunkach tlenowych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 74 ser., vol. 25, nr 4, (2016): 425-432.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kończak, & Miksch 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kończak_Miksch_2016_PNIKS, author={Kończak, Beata and Miksch, Korneliusz}, language={polish}, title={Wpływ polimerów zewnątrzkomórkowych na granulację osadu czynnego w warunkach tlenowych}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN74/A4/art4.pdf}, year={2016}, volume={25 (4)}, number={74}, pages={425-432}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back