Tytuł artykułu: Porównanie przepływów maksymalnych obliczonych w zlewni miejskiej za pomocą modeli HEC-RAS i SWMM

Autorzy: BARSZCZ, M., BARTOSIK, Z., RUKŚĆ, S., BATORY, J.

Słowa kluczowe: zlewnia miejska, przepływy maksymalne, modele OTTHYMO, HEC-RAS i SWMM

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki zastosowania 3. modeli, adaptowanych dla zlewni Potoku Służewieckiego, do prognozy przepływów o prawdopodobieństwach przekroczenia 1, 2 i 10% wywołanych ulewami. Przepływy prognozowano w 4. przekrojach obliczeniowych Potoku Służewieckiego, zlokalizowanych na odcinku od km 0+000 do 6+576. Obliczone za pomocą modelu konceptualnego OTTHYMO potencjalne przepływy (spływy powierzchniowe) przyjęto jako dane wejściowe do modelu hydraulicznego HEC-RAS, który umożliwił transformację przepływów w cieku i wyznaczenie przepływów w poszczególnych przekrojach obliczeniowych (przepływów zredukowanych). Niezależne obliczenia przepływów potencjalnych i zredukowanych przeprowadzono za pomocą modelu SWMM, który jest modelem dynamicznym o parametrach rozłożonych. Obliczone za pomocą modeli HEC-RAS i SWMM przepływy zredukowane o prawdopodobieństwach przekroczenia 1, 2 i 10% są do siebie podobne w przekrojach obliczeniowych II, III i IV – w 7. na 9 przypadków różnice w przepływach nie przekraczają 25%. Największe wartości przepływów zredukowanych o określonym prawdopodobieństwie przekroczenia obliczono w przekroju II, przy zastosowaniu obydwu modeli. Przepływy zredukowane są mniejsze od przepływów potencjalnych obliczonych za pomocą modeli OTTHYMO i SWMM. Wyniki obliczeń wskazują na możliwość stosowania w zlewniach miejskich zarówno modelu HEC-RAS, jak i modelu SWMM.

Cytowanie w stylu APA: Barszcz, M., Bartosik, Z., Rukść, S. & Batory, J. (2016). Porównanie przepływów maksymalnych obliczonych w zlewni miejskiej za pomocą modeli HEC-RAS i SWMM. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (4), 410-424.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Barszcz, Bartosik, Rukść & Batory, 2016), następne powołania: (Barszcz i inni, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Barszcz, Mariusz, Zbigniew Bartosik, Sylwester Rukść, Jakub Batory. "Porównanie przepływów maksymalnych obliczonych w zlewni miejskiej za pomocą modeli HEC-RAS i SWMM." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 74 ser., vol. 25, nr 4, (2016): 410-424.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Barszcz i inni 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Barszcz_Bartosik_Rukść_Batory_2016_PNIKS, author={Barszcz, Mariusz and Bartosik, Zbigniew and Rukść, Sylwester and Batory, Jakub}, language={polish}, title={Porównanie przepływów maksymalnych obliczonych w zlewni miejskiej za pomocą modeli HEC-RAS i SWMM}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN74/A3/art3.pdf}, year={2016}, volume={25 (4)}, number={74}, pages={410-424}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back