Tytuł artykułu: Niżówki w zlewniach górskich i wyżynnych na przykładzie Wisłoki i Wieprza

Autorzy: BARAN-GURGUL, K., RACZYŃSKI, K.

Słowa kluczowe: zlewnia górska, zlewnia wyżynna, niżówka, czas trwania niżówki, objętość niżówki, metoda PUT

Streszczenie: Celem niniejszej pracy było porównanie charakterystyk niżówek występujących w zlewni górskiej Wisłoki oraz wyżynnej górnego Wieprza. Analizę przeprowadzono na podstawie przepływów dobowych za lata 1983-2013. Niżówki określono metodą PUT, dla dwóch wartości przepływu granicznego: Q70% i Q90%, przy założeniu minimalnego czasu trwania 7 dni, oraz 3 dniowym kryterium łączenia w zdarzenia zależne. W górskiej zlewni Wisłoki zaobserwowano większą liczbę niżówek, o krótszym czasie trwania i większych objętościach. Pomimo tego korelacje czasów trwania i objętości niżówek były zbliżone w obu obszarach i wynosiły około 0,9. Związek ten malał w zlewniach południowych o najwyższych rzędnych terenu, gdzie obserwowano również wydłużenie czasów trwania i objętości epizodów.

Cytowanie w stylu APA: Baran-Gurgul, K. & Raczyński, K. (2016). Niżówki w zlewniach górskich i wyżynnych na przykładzie Wisłoki i Wieprza. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (4), 397-409.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Baran-Gurgul & Raczyński, 2016), następne powołania: (Baran-Gurgul & Raczyński, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Baran-Gurgul, Katarzyna, Krzysztof Raczyński. "Niżówki w zlewniach górskich i wyżynnych na przykładzie Wisłoki i Wieprza." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 74 ser., vol. 25, nr 4, (2016): 397-409.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Baran-Gurgul, & Raczyński 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Baran-Gurgul_Raczyński_2016_PNIKS, author={Baran-Gurgul, Katarzyna and Raczyński, Krzysztof}, language={polish}, title={Niżówki w zlewniach górskich i wyżynnych na przykładzie Wisłoki i Wieprza}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN74/A2/art2.pdf}, year={2016}, volume={25 (4)}, number={74}, pages={397-409}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back