Tytuł artykułu: Analiza wybranych błędów projektowo-wykonawczych w realizacji podziemnych garaży

Autorzy: DOHOJDA, M., WĄGROWSKA, M., WITKOWSKA – DOBREV, J.

Słowa kluczowe: garaż wielostanowiskowy podziemny, błędy projektowo- wykonawcze

Streszczenie: W pracy podjęto tematykę inżynierskich problemów towarzyszących wielostanowiskowym garażom podziemnym. Dokonano analizy wybranych problemów ujawniających się w garażach w okresie eksploatacji. Projektowanie, a następnie realizacja obiektów spełniających funkcję garaży podziemnych najczęściej jest związane ze skomplikowanymi zagadnieniami inżynierskimi. Do najczęstszych usterek konstrukcyjnych w garażach podziemnych można zaliczyć pęknięcia płyty dennej oraz stropów pośrednich wynikające z nieprawidłowego zaprojektowania zbrojenia, niewłaściwego oszacowania skurczu betonu, braku dylatacji czy też błędnie przyjętych warunków gruntowo-wodnych.

Cytowanie w stylu APA: Dohojda, M., Wągrowska, M. & Witkowska – Dobrev, J. (2016). Analiza wybranych błędów projektowo-wykonawczych w realizacji podziemnych garaży. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (4), 518-526.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Dohojda, Wągrowska & Witkowska – Dobrev, 2016), następne powołania: (Dohojda i inni, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Dohojda, Marek, Monika Wągrowska, Joanna Witkowska – Dobrev. "Analiza wybranych błędów projektowo-wykonawczych w realizacji podziemnych garaży." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 74 ser., vol. 25, nr 4, (2016): 518-526.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Dohojda, Wągrowska, & Witkowska – Dobrev 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Dohojda_Wągrowska_Witkowska – Dobrev_2016_PNIKS, author={Dohojda, Marek and Wągrowska, Monika and Witkowska – Dobrev, Joanna}, language={polish}, title={Analiza wybranych błędów projektowo-wykonawczych w realizacji podziemnych garaży}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN74/A13/art13.pdf}, year={2016}, volume={25 (4)}, number={74}, pages={518-526}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back