Tytuł artykułu: Trzeciorzędowa ściśliwość polskich torfów

Autorzy: MALINOWSKA, E.E.

Słowa kluczowe: ściśliwość trzeciorzędowa, torf, pełzanie

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań odkształcenia w zależności od czasu w skali półlogarytmicznej, ze szczególnym uwzględnieniem trzeciorzędowej ściśliwości torfów. Modele konsolidacji dla słabonośnych gruntów organicznych, takich jak torf, powinny uwzględniać trzeciorzędową ściśliwość w procesie deformacji. W artykule przedstawiono średnie wartości czasów ta i tk, odpowiednio dla przejścia ściśliwości pierwotnej we wtórną i wtórnej w trzeciorzędową.

Cytowanie w stylu APA: Malinowska, E.E. (2016). Trzeciorzędowa ściśliwość polskich torfów. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (4), 507-517.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Malinowska, 2016), następne powołania: (Malinowska, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Malinowska, Edyta E.. "Trzeciorzędowa ściśliwość polskich torfów." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 74 ser., vol. 25, nr 4, (2016): 507-517.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Malinowska 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Malinowska_2016_PNIKS, author={Malinowska, Edyta E.}, language={english}, title={Trzeciorzędowa ściśliwość polskich torfów}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN74/A12/art12.pdf}, year={2016}, volume={25 (4)}, number={74}, pages={507-517}}

Pełny tekst PDF (po angielsku)


Go Back