Tytuł artykułu: Analiza możliwych kierunków rozwoju obszarów wiejskich - metoda indeksowa

Autorzy: MAJEWSKA, J.

Słowa kluczowe: kierunki rozwoju, metoda indeksowa, funkcje obszaru wiejskiego

Streszczenie: Celem pracy było opracowanie koncepcji określania kierunków rozwoju obszarów wiejskich na podstawie wartości zasobów środowiska przyrodniczego typowych gmin rolniczych. Przedstawiona koncepcja jest kolejnym, czwartym krokiem metodycznym autorskiej metody indeksowej (Majewska, 2015). Opracowana metodyka postępowania obejmuje: (1) sposób określania nowych funkcji obszarów wiejskich dostosowanych do lokalnych zasobów środowiska, (2) sposób określania i prezentacji mocnych i słabych stron obszaru, (3) działania wspierające kształtowanie środowiska obszaru wiejskiego stosownie do nowych funkcji obszaru, wraz ze wskazaniem możliwego źródła finansowania. Proponowane sposoby analizy i wykorzystane narzędzia sprawiają, że może ona być wykorzystywana do opracowania strategii rozwoju gmin o typowo rolniczym charakterze w gminach oraz bieżącego monitorowana jej realizacji.

Cytowanie w stylu APA: Majewska, J. (2016). Analiza możliwych kierunków rozwoju obszarów wiejskich - metoda indeksowa. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (4), 497-506.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Majewska, 2016), następne powołania: (Majewska, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Majewska, Justyna. "Analiza możliwych kierunków rozwoju obszarów wiejskich - metoda indeksowa." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 74 ser., vol. 25, nr 4, (2016): 497-506.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Majewska 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Majewska_2016_PNIKS, author={Majewska, Justyna}, language={polish}, title={Analiza możliwych kierunków rozwoju obszarów wiejskich - metoda indeksowa}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN74/A11/art11.pdf}, year={2016}, volume={25 (4)}, number={74}, pages={497-506}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back