Tytuł artykułu: Sprawdzalność numerycznej prognozy dychotomicznej z modelu GEM-LAM dla wybranych zjawisk pogodowych

Autorzy: ZDUNEK, M., KŁECZEK, M.

Słowa kluczowe: prognoza dychotomiczna, przymrozek, opad, wskaźniki sprawdzalności, model meteorologiczny GEM

Streszczenie: W pracy przedstawiono analizę sprawdzalności prognozy numerycznej modelu GEM-LAM, dotyczącej wystąpienia dwóch zjawisk meteorologicznych ważnych z punktu widzenia potrzeb rolnictwa: przymrozku oraz opadu. Wartości prognozowane porównano z obserwacjami pochodzącymi z 15 stacji meteorologicznych z obszaru Polski, z okresu jednego roku. W oparciu o elementy tablicy dwudzielczej wyliczono wartości dla sześciu wskaźników sprawdzalności. Wyniki badań wskazują na istnienie znacznych błędów systematycznych – wystąpienie przymrozka prognozowane jest przez model zbyt rzadko, zaś opadu zbyt często. Tym niemniej blisko połowa przypadków wystąpienia przymrozka oraz 2/3 zaobserwowanych w ciągu roku zdarzeń opadu została poprawnie przez model przewidziana. Z kolei wartości wskaźnika sukcesu SR wskazują na częstsze sprawdzanie się prognozy przymrozka (75% lub 64% w zależności od rodzaju przymrozka) niż prognozy opadu (47%). Dla prognozy negatywnej sprawdzalność jest wysoka, zwłaszcza dla opadu gdzie mniej niż 5% prognoz było błędnych. Analiza w podziale na stacje wykazała znaczne zróżnicowanie wartości wskaźników dla poszczególnych lokalizacji w odniesieniu do prognozy przymrozków. Najgorsze wyniki otrzymano dla stacji zlokalizowanych w pobliżu morza, co wskazuje na trudności z prawidłowym uwzględnieniem w modelu (w przyjętej rozdzielczości siatki obliczeniowej 5km) wpływu zbiornika wodnego na zjawisko powstawania przymrozka.

Cytowanie w stylu APA: Zdunek, M. & Kłeczek, M. (2016). Sprawdzalność numerycznej prognozy dychotomicznej z modelu GEM-LAM dla wybranych zjawisk pogodowych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (4), 483-496.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Zdunek & Kłeczek, 2016), następne powołania: (Zdunek & Kłeczek, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Zdunek, Małgorzata, Maria Kłeczek. "Sprawdzalność numerycznej prognozy dychotomicznej z modelu GEM-LAM dla wybranych zjawisk pogodowych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 74 ser., vol. 25, nr 4, (2016): 483-496.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Zdunek, & Kłeczek 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Zdunek_Kłeczek_2016_PNIKS, author={Zdunek, Małgorzata and Kłeczek, Maria}, language={english}, title={Sprawdzalność numerycznej prognozy dychotomicznej z modelu GEM-LAM dla wybranych zjawisk pogodowych}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN74/A10/art10.pdf}, year={2016}, volume={25 (4)}, number={74}, pages={483-496}}

Pełny tekst PDF (po angielsku)


Go Back