Tytuł artykułu: Zastosowanie modelu HBV-light do symulacji odpływu rzeki nizinnej

Autorzy: SOMOROWSKA, U., ŚLĄZEK, M.

Słowa kluczowe: symulacja odpływu, model HBV-light, rzeka nizinna

Streszczenie: W pracy zaprezentowano wyniki kalibracji i weryfikacji modelu HBV w wersji „light” na przykładzie nizinnej rzeki Liwiec. W wyniku optymalizacji czternastu parametrów modelu metodą algorytmu genetycznego, wyznaczono zbiory danych, przy których uzyskano największą zgodność odpływu symulowanego z obserwowanym. Nowością jest wykorzystanie w procesie weryfikacji modelu danych ewapotranspiracji, pozyskanych z projektu MODIS. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość wykorzystania modelu w symulacji odpływu dużej zlewni nizinnej.

Cytowanie w stylu APA: Somorowska, U. & Ślązek, M. (2016). Zastosowanie modelu HBV-light do symulacji odpływu rzeki nizinnej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (4), 387-396.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Somorowska & Ślązek, 2016), następne powołania: (Somorowska & Ślązek, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Somorowska, Urszula, Mateusz Ślązek. "Zastosowanie modelu HBV-light do symulacji odpływu rzeki nizinnej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 74 ser., vol. 25, nr 4, (2016): 387-396.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Somorowska, & Ślązek 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Somorowska_Ślązek_2016_PNIKS, author={Somorowska, Urszula and Ślązek, Mateusz}, language={polish}, title={Zastosowanie modelu HBV-light do symulacji odpływu rzeki nizinnej}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN74/A1/art1.pdf}, year={2016}, volume={25 (4)}, number={74}, pages={387-396}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back