Tytuł artykułu: Nowa klasyfikacja gruntów

Autorzy: SULEWSKA, M.J.

Słowa kluczowe: europejska klasyfikacja gruntów, polska klasyfikacja gruntów, badania makroskopowe

Streszczenie: Celem pracy jest porównanie polskiej, dotychczas używanej klasyfikacji gruntów według PN-88/B-2480:1986 z przyjętą nową, europejską klasyfi kacją gruntów według norm PNEN ISO 14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006 związanych z Eurokodem 7. Opisano zmiany w badaniach i klasyfikacji gruntów, biorąc pod uwagę następujące zagadnienia: uziarnienie gruntów, frakcje, podział gruntów niespoistych, podział gruntów spoistych, zasady nowej procedury badań makroskopowych, badania makroskopowe gruntów spoistych, postanowienia załącznika krajowego. Artykuł zakończono wypowiedzią w dyskusji na temat wdrażania nowej klasyfikacji gruntów.

Cytowanie w stylu APA: Sulewska, M.J. (2016). Nowa klasyfikacja gruntów. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (3), 333-346.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Sulewska, 2016), następne powołania: (Sulewska, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Sulewska, Maria J.. "Nowa klasyfikacja gruntów." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 73 ser., vol. 25, nr 3, (2016): 333-346.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Sulewska 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Sulewska_2016_PNIKS, author={Sulewska, Maria J.}, language={polish}, title={Nowa klasyfikacja gruntów.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN73/A8/art8.pdf}, year={2016}, volume={25 (3)}, number={73}, pages={333-346}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back