Tytuł artykułu: Zastosowanie metody georadarowej w diagnostyce osiadań nawierzchni drogowych na przykładzie prawobrzeżnego dojazdu do mostu na Wiśle w Kwidzynie

Autorzy: KLUKOWSKI, M., NITKOWSKI, A.

Słowa kluczowe: metoda georadarowa, osiadania nawierzchni, nieniszcząca diagnostyka nawierzchni

Streszczenie: Niniejszy artykuł przedstawia wyniki kompleksowych badań georadarowych (GPR) mających na celu opis, odtworzenie przebiegu oraz wskazanie prawdopodobnych przyczyn osiadań nawierzchni drogi DK 90. Wyznaczone przy użyciu anten typu air-coupled i ground-coupled anomalne grubości konstrukcji nawierzchni oraz charakter deformacji nawierzchni i nasypu sugerują, że obserwowane uszkodzenia związane są z obecnością w podłożu gruntów ściśliwych. Odtworzony na podstawie badań georadarowych model przebiegu deformacji jest zgodny ze znaną budową geologiczną obszaru badań.

Cytowanie w stylu APA: Klukowski, M. & Nitkowski, A. (2016). Zastosowanie metody georadarowej w diagnostyce osiadań nawierzchni drogowych na przykładzie prawobrzeżnego dojazdu do mostu na Wiśle w Kwidzynie. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (3), 301-310.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Klukowski & Nitkowski, 2016), następne powołania: (Klukowski & Nitkowski, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Klukowski, Michał, Adrian Nitkowski. "Zastosowanie metody georadarowej w diagnostyce osiadań nawierzchni drogowych na przykładzie prawobrzeżnego dojazdu do mostu na Wiśle w Kwidzynie." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 73 ser., vol. 25, nr 3, (2016): 301-310.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Klukowski, & Nitkowski 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Klukowski_Nitkowski_2016_PNIKS, author={Klukowski, Michał and Nitkowski, Adrian}, language={polish}, title={Zastosowanie metody georadarowej w diagnostyce osiadań nawierzchni drogowych na przykładzie prawobrzeżnego dojazdu do mostu na Wiśle w Kwidzynie.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN73/A5/art5.pdf}, year={2016}, volume={25 (3)}, number={73}, pages={301-310}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back