Tytuł artykułu: Propozycja wykorzystania wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej do analizy gruntu spoistego w badaniach pełzania

Autorzy: KACZMAREK, Ł., KIEŁBASIŃSKI, K.

Słowa kluczowe: badania trójosiowego ściskania, pełzanie gruntu, mikrotomografia komputerowa, pasta iłu mio-plioceńskiego, mioceńske iłołupki

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań z wykorzystaniem wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej (μCT) zastosowanej w celu uzyskania obrazu struktury wewnętrznej gruntu. Wyniki prześwietlań μCT zostały wykorzystane do selekcji miarodajnych próbek do badań, a także do oceny zmian struktury w analizie pełzania gruntu podczas badań trójosiowych. Badania przeprowadzono na pastach gruntowych wykonanych z iłów mio-polioceńskich pobranych z Warszawy oraz próbkach NNS mioceńskiego iłołupka pochodzącego z zapadliska przedkarpackiego. Pierwszą serię badań przeprowadzono na iłowych pastach gruntowych, a następnie na iłołupkach, prowadząc standardowe badania typu CU z określeniem maksymalnych parametrów wytrzymałościowych oraz naprężeń niszczących wykorzystywanych w późniejszych badaniach pełzania. W kolejnym etapie badań, z wykorzystaniem próbek wstępnie przebadanych w mikrotomografie, przeprowadzono badania pełzania gruntu w aparacie trójosiowego ściskania przy naprężeniach osiowych nieprzekraczających maksymalnej wartości dewiatora naprężenia. Na podstawie uzyskanych obrazów struktury wewnętrznej gruntu określono typy zniszczeń w poszczególnych próbkach oraz obliczono zawartość szczelin naturalnych i pozniszczeniowych. Dodatkowo uzyskano trójwymiarowe modele próbek, które można wykorzystać do dalszych symulacji badań laboratoryjnych. Obrazy 2D i 3D wewnętrznej struktury gruntów spoistych stwarzają nowe możliwości w poznawaniu procesów zmian właściwości gruntów.

Cytowanie w stylu APA: Kaczmarek, Ł. & Kiełbasiński, K. (2016). Propozycja wykorzystania wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej do analizy gruntu spoistego w badaniach pełzania. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (3), 277-289.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kaczmarek & Kiełbasiński, 2016), następne powołania: (Kaczmarek & Kiełbasiński, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Kaczmarek, Łukasz, Kamil Kiełbasiński. "Propozycja wykorzystania wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej do analizy gruntu spoistego w badaniach pełzania." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 73 ser., vol. 25, nr 3, (2016): 277-289.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kaczmarek, & Kiełbasiński 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kaczmarek_Kiełbasiński_2016_PNIKS, author={Kaczmarek, Łukasz and Kiełbasiński, Kamil}, language={polish}, title={Propozycja wykorzystania wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej do analizy gruntu spoistego w badaniach pełzania.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN73/A3/art3.pdf}, year={2016}, volume={25 (3)}, number={73}, pages={277-289}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back