Tytuł artykułu: Analiza wpływu temperatury na wielkość strat masy przy prażeniu wybranego rodzaju torfu

Autorzy: STRAŻ, G.

Słowa kluczowe: torf, zawartość części organicznych, straty przy prażeniu

Streszczenie: W pracy analizowano wpływ czasu i wysokości temperatury prażnia na wielkość strat masy podczas prażenia gruntów wysokoorganicznych – torfów, zgodnie z PN-B-0448:1988. Badaniom poddano 756 próbek w 63 seriach badawczych, które wyprażano jedno- lub dwuetapowo w różnych temperaturach od 550 do 850°C w czasie od 3 do 9 h. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej, która potwierdziła istotność wpływu temperatury na uzyskane wyniki.

Cytowanie w stylu APA: Straż, G. (2016). Analiza wpływu temperatury na wielkość strat masy przy prażeniu wybranego rodzaju torfu. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (3), 264-276.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Straż, 2016), następne powołania: (Straż, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Straż, Grzegorz. "Analiza wpływu temperatury na wielkość strat masy przy prażeniu wybranego rodzaju torfu." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 73 ser., vol. 25, nr 3, (2016): 264-276.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Straż 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Straż_2016_PNIKS, author={Straż, Grzegorz}, language={polish}, title={Analiza wpływu temperatury na wielkość strat masy przy prażeniu wybranego rodzaju torfu.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN73/A2/art2.pdf}, year={2016}, volume={25 (3)}, number={73}, pages={264-276}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back