Tytuł artykułu: O wyznaczaniu wytrzymałości gruntu na ścinanie polową sondą krzyżakową w świetle nowych wymagań norm europejskich

Autorzy: GODLEWSKI, T., KACZYŃSKI, Ł.

Słowa kluczowe: maksymalna wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu, wytrzymałość rezydualna, polowa sonda krzyżakowa, Eurokod 7

Streszczenie: Badanie sondą krzyżakową jest w założeniach bardzo prostym sposobem bezpośredniego pomiaru wytrzymałość gruntu na ścinanie. Należy jednak pamiętać, że pomimo swej prostoty wymaga wiele uwagi i precyzji, a niewłaściwie wykonane prowadzi do bardzo istotnych przeszacowań parametru wytrzymałości gruntu. W artykule zostaną skonfrontowane zagadnienia związane z metodyką wykonywania badań sondą FVT według różnych standardów, w tym nowych zaleceń Eurokodu 7, poparte wynikami badań własnych na poligonach doświadczalnych. Uzyskane różnice w wynikach wskazują na konieczność dobierania odpowiedniej metodyki (dobór prędkości, obiektywność techniki badawczej) do warunków prowadzenia badania (rodzaj gruntu).

Cytowanie w stylu APA: Godlewski, T. & Kaczyński, Ł. (2016). O wyznaczaniu wytrzymałości gruntu na ścinanie polową sondą krzyżakową w świetle nowych wymagań norm europejskich. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (3), 356-365.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Godlewski & Kaczyński, 2016), następne powołania: (Godlewski & Kaczyński, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Godlewski, Tomasz, Łukasz Kaczyński. "O wyznaczaniu wytrzymałości gruntu na ścinanie polową sondą krzyżakową w świetle nowych wymagań norm europejskich." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 73 ser., vol. 25, nr 3, (2016): 356-365.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Godlewski, & Kaczyński 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Godlewski_Kaczyński_2016_PNIKS, author={Godlewski, Tomasz and Kaczyński, Łukasz}, language={polish}, title={O wyznaczaniu wytrzymałości gruntu na ścinanie polową sondą krzyżakową w świetle nowych wymagań norm europejskich.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN73/A10/art10.pdf}, year={2016}, volume={25 (3)}, number={73}, pages={356-365}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back