Tytuł artykułu: Badania wpływu konsolidacji na wytrzymałość gytii z Międzyrzecza

Autorzy: WOJNICKA-JANOWSKA, E.

Słowa kluczowe: konsolidacja, wytrzymałość na ścinanie, aparat bezpośredniego ścinania, gytia

Streszczenie: Artykuł zawiera wyniki badań wytrzymałości próbek gytii wapiennej z Międzyrzecza (woj. lubuskie). Badania wykonano w aparacie bezpośredniego ścinania, w dwóch seriach, na próbkach NNS i NS, konsolidowanych naprężeniem σn = 36,2–196,8 kPa. Czas konsolidacji poszczególnych próbek zawierał się w przedziale 0–96 h. W celach porównawczych część próbek była konsolidowana do umownego osiadania przyjętego jako zmiana wysokości próbki nieprzekraczająca w ciągu doby 0,005 mm. Badania zostały uzupełnione kompleksową charakterystyką geotechniczną badanego gruntu.

Cytowanie w stylu APA: Wojnicka-Janowska, E. (2016). Badania wpływu konsolidacji na wytrzymałość gytii z Międzyrzecza. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (3), 255-263.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wojnicka-Janowska, 2016), następne powołania: (Wojnicka-Janowska, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Wojnicka-Janowska, Ewa. "Badania wpływu konsolidacji na wytrzymałość gytii z Międzyrzecza." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 73 ser., vol. 25, nr 3, (2016): 255-263.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wojnicka-Janowska 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Wojnicka-Janowska_2016_PNIKS, author={Wojnicka-Janowska, Ewa}, language={polish}, title={Badania wpływu konsolidacji na wytrzymałość gytii z Międzyrzecza.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN73/A1/art1.pdf}, year={2016}, volume={25 (3)}, number={73}, pages={255-263}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back