Tytuł artykułu: Drewniane konstrukcje szkieletowe dawniej i dziś w Polsce

Autorzy: GÓRECKA, M., CHALECKI, M., RUTKOWSKA, G.

Słowa kluczowe: budownictwo, konstrukcja ryglowa, lekki szkielet drewniany

Streszczenie: Artykuł przedstawia problematykę związaną z dawnymi i współczesnymi drewnianymi konstrukcjami szkieletowymi. Za okres przełomowy między historycznym i obecnym budownictwem szkieletowym przyjęto II wojnę światową. Na wstępie scharakteryzowano konstrukcje w oparciu o przegląd literatury oraz badania bezpośrednie na wybranych polskich realizacjach. Do pierwotnie powstających drewnianych konstrukcji szkieletowych została zaliczona konstrukcja ryglowa wraz z jej regionalnymi odmianami, zaś do nowoczesnych lekki szkielet drewniany – kanadyjski i prefabrykowany. W zasadniczej części artykułu dokonano analizy porównawczej dawnych i współczesnych rozwiązań, która wykazała wiele istotnych różnic, wynikających przede wszystkim z rozwoju technologii, z ciągłego ulepszania właściwości materiałów budowlanych oraz zmieniających się przepisów i wytycznych.

Cytowanie w stylu APA: Górecka, M., Chalecki, M. & Rutkowska, G. (2016). Drewniane konstrukcje szkieletowe dawniej i dziś w Polsce. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (2), 195-205.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Górecka, Chalecki & Rutkowska, 2016), następne powołania: (Górecka i inni, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Górecka, Mirosława, Marek Chalecki, Gabriela Rutkowska. "Drewniane konstrukcje szkieletowe dawniej i dziś w Polsce." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 72 ser., vol. 25, nr 2, (2016): 195-205.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Górecka, Chalecki, & Rutkowska 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Górecka_Chalecki_Rutkowska_2016_PNIKS, author={Górecka, Mirosława and Chalecki, Marek and Rutkowska, Gabriela}, language={polish}, title={Drewniane konstrukcje szkieletowe dawniej i dziś w Polsce.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN72/A9/art9.pdf}, year={2016}, volume={25 (2)}, number={72}, pages={195-205}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back