Tytuł artykułu: Analiza metod scalania arkuszy Numerycznego Modelu Terenu na przykładzie zlewni rzeki Kamiennej i Iłżanki

Autorzy: GILEWSKI, P., GRODZKA-ŁUKASZEWSKA, M., SINICYN, G.

Słowa kluczowe: Numeryczny Model Terenu (NMT), TIN, raster, scalanie arkuszy NMT

Streszczenie: Numeryczny Model Terenu znajduje coraz częstsze zastosowanie w inżynierii środowiska. Zaprezentowano aplikację pozwalającą na zamianę arkusza NMT w formacie TIN na rastrowy, a następnie połączenie wielu rastrów w jeden (mozaikowanie). Analizie poddano dokładność uzyskiwanych modeli w miejscach nakładania się arkuszy NMT. Łącznie analizie poddano 48 modeli rastrowych uzyskanych 2 metodami interpolacji, o 4 różnych rozdzielczościach i połączonymi za pomocą 6 metod mozaikowania.

Cytowanie w stylu APA: Gilewski, P., Grodzka-Łukaszewska, M. & Sinicyn, G. (2016). Analiza metod scalania arkuszy Numerycznego Modelu Terenu na przykładzie zlewni rzeki Kamiennej i Iłżanki. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (2), 186-194.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Gilewski, Grodzka-Łukaszewska & Sinicyn, 2016), następne powołania: (Gilewski i inni, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Gilewski, Paweł, Maria Grodzka-Łukaszewska, Grzegorz Sinicyn. "Analiza metod scalania arkuszy Numerycznego Modelu Terenu na przykładzie zlewni rzeki Kamiennej i Iłżanki." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 72 ser., vol. 25, nr 2, (2016): 186-194.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Gilewski, Grodzka-Łukaszewska, & Sinicyn 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Gilewski_Grodzka-Łukaszewska_Sinicyn_2016_PNIKS, author={Gilewski, Paweł and Grodzka-Łukaszewska, Maria and Sinicyn, Grzegorz}, language={polish}, title={Analiza metod scalania arkuszy Numerycznego Modelu Terenu na przykładzie zlewni rzeki Kamiennej i Iłżanki.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN72/A8/art8.pdf}, year={2016}, volume={25 (2)}, number={72}, pages={186-194}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back