Tytuł artykułu: Ocena bilansu transportu zanieczyszczeń powietrza pomiędzy Polską a krajami sąsiednimi w latach 2008-2012 na podstawie symulacji atmosferycznej dyspersji zanieczyszczeń. Część I – metale ciężkie i pył PM10.

Autorzy: MAZUR, A.

Słowa kluczowe: transport atmosferyczny zanieczyszczeń, modelowanie dyspersji, bilans trans-graniczny zanieczyszczeń

Streszczenie: Atmospheric pollution is an important element of environmental degradation across Europe, including Poland, because emissions in one country can cause harm to others. In this paper an amount of pollution "exported" from Poland to neighboring countries and flowing into Polish territory as a result of emissions from the outside was assessed. Balancing these streams was based on the simulation of atmospheric dispersion using suitable numerical model. The first part of the research is pertained to selected heavy metals and to PM10. The research period due to access to emission and meteorological data was set for 2008-2012.

Cytowanie w stylu APA: Mazur, A. (2016). Ocena bilansu transportu zanieczyszczeń powietrza pomiędzy Polską a krajami sąsiednimi w latach 2008-2012 na podstawie symulacji atmosferycznej dyspersji zanieczyszczeń. Część I – metale ciężkie i pył PM10.. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (2), 177-185.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Mazur, 2016), następne powołania: (Mazur, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Mazur, Andzrej. "Ocena bilansu transportu zanieczyszczeń powietrza pomiędzy Polską a krajami sąsiednimi w latach 2008-2012 na podstawie symulacji atmosferycznej dyspersji zanieczyszczeń. Część I – metale ciężkie i pył PM10.." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 72 ser., vol. 25, nr 2, (2016): 177-185.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Mazur 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Mazur_2016_PNIKS, author={Mazur, Andzrej}, language={polish}, title={Ocena bilansu transportu zanieczyszczeń powietrza pomiędzy Polską a krajami sąsiednimi w latach 2008-2012 na podstawie symulacji atmosferycznej dyspersji zanieczyszczeń. Część I – metale ciężkie i pył PM10..}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN72/A7/art7.pdf}, year={2016}, volume={25 (2)}, number={72}, pages={177-185}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back