Title: Air transport of pollutants between Poland and neighbouring countries in 2008-2012 – assessment of the balance, based on the simulation of atmospheric dispersion. Part I – heavy metals and particulate matter PM10

Authors: MAZUR, A.

Keywords: transport of atmospheric pollutants, dispersion modeling, trans-boundary balance of pollutants

Abstract: Zanieczyszczenia atmosferyczne są istotnym elementem degradacji środowiska w całej Europie, w tym również w Polsce, a emisje w jednym z państw mogą powodować szkody w innym. W niniejszej pracy dokonano oceny ilości zanieczyszczeń „eksportowanych” z Polski do krajów sąsiednich oraz dopływających do Polski w rezultacie emisji poza jej obszarem. Bilansowania tych strumieni dokonano na podstawie symulacji atmosferycznego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przy użyciu autorskiego modelu dyspersji zanieczyszczeń. Część pierwsza badań obejmowała wybrane metale ciężkie i pyły PM10. Okres badań, z uwagi na dostęp do danych emisyjnych i meteorologicznych, ustalony został na lata 2008-2012.

APA style references: Mazur, A. (2016). Air transport of pollutants between Poland and neighbouring countries in 2008-2012 – assessment of the balance, based on the simulation of atmospheric dispersion. Part I – heavy metals and particulate matter PM10. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 25 (2), 177-185.

APA style citation in text: The first time citation in text: (Mazur, 2016), next citation: (Mazur, 2016)

Chicago style references: Mazur, Andzrej. "Air transport of pollutants between Poland and neighbouring countries in 2008-2012 – assessment of the balance, based on the simulation of atmospheric dispersion. Part I – heavy metals and particulate matter PM10." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 72 ser., vol. 25, no 2, (2016): 177-185.

Chicago style citation in text: (Mazur 2016)

Bibtxt style references: @article{Mazur_2016_PNIKS, author={Mazur, Andzrej}, language={polish}, title={Air transport of pollutants between Poland and neighbouring countries in 2008-2012 – assessment of the balance, based on the simulation of atmospheric dispersion. Part I – heavy metals and particulate matter PM10.}, journal={Scientific Review Engineering and Environmental Sciences}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN72/A7/art7.pdf}, year={2016}, volume={25 (2)}, number={72}, pages={177-185}}

Full text PDF (in Polish)


Go Back