Tytuł artykułu: Wskaźniki opadu atmosferycznego w rejonie Puczniewa

Autorzy: BARYŁA, A., HEWELKE, E., STAŃCZYK, T., PTACH, W.

Słowa kluczowe: opad, wskaźnik względnego opadu, wskaźnik standaryzowanego opadu

Streszczenie: Susze są jednymi z groźniejszych zjawisk atmosferycznych powodujących szczególnie duże straty w plonach roślin uprawnych. W artykule dokonano oceny intensywności oraz wieloletniej zmienności suszy w okresie wegetacyjnym (IV-IX) na terenie Puczniewa, wyznaczonej na podstawie względnego wskaźnika opadu (RPI) oraz wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI). Analizie poddano dobowe sumy opadów z okresu 1953-2002. Większą częstość występowania okresów wegetacyjnych z silną suszą wykazał wskaźnik RPI, niż wskaźnik SPI.

Cytowanie w stylu APA: Baryła, A., Hewelke, E., Stańczyk, T. & Ptach, W. (2016). Wskaźniki opadu atmosferycznego w rejonie Puczniewa. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (2), 156-166.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Baryła, Hewelke, Stańczyk & Ptach, 2016), następne powołania: (Baryła i inni, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Baryła, Anna, Edyta Hewelke, Tomasz Stańczyk, Wiesław Ptach. "Wskaźniki opadu atmosferycznego w rejonie Puczniewa." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 72 ser., vol. 25, nr 2, (2016): 156-166.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Baryła i inni 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Baryła_Hewelke_Stańczyk_Ptach_2016_PNIKS, author={Baryła, Anna and Hewelke, Edyta and Stańczyk, Tomasz and Ptach, Wiesław}, language={polish}, title={Wskaźniki opadu atmosferycznego w rejonie Puczniewa.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN72/A5/art5.pdf}, year={2016}, volume={25 (2)}, number={72}, pages={156-166}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back