Tytuł artykułu: Wpływ wybranych parametrów obliczeniowych na błąd symulacji przepływów i parametry modelu Nasha w zlewni miejskiej

Autorzy: BARSZCZ, M.

Słowa kluczowe: zlewnia miejska, proces opad-odpływ, parametry modelu Nasha, symulacja przepływów

Streszczenie: W pracy przedstawiono analizę przydatności konceptualnego modelu opad-odpływ wg Nasha do symulacji przepływów maksymalnych w zlewni Potoku Służewieckiego po profil „Rosoła”, położonej w Warszawie. Zakres analiz obejmował identyfikację parametrów modelu Nasha (N, K) dla 13. zdarzeń opad-odpływ oraz ocenę zgodności przepływów pomierzonych i symulowanych. Analizę przeprowadzono dla dwóch różnych wielkości powierzchni zlewni (31,2 i 14,7 km2), dwóch kroków czasowych obliczeń (10 i 30 minut) oraz dwóch lokalizacji punktu końca hydrogramu odpływu bezpośredniego, celem określenia ich wpływu na błąd symulacji przepływów i parametry modelu Nasha. Obliczenia przeprowadzono za pomocą autorskiego programu komputerowego. Przyjęcie do obliczeń dwóch różnych wielkości powierzchni zlewni ma niewielki wpływ na zgodność pomierzonych i symulowanych przepływów maksymalnych. Zgodność pomiędzy tymi przepływami jest znacznie większa w symulacjach z krokiem czasowym obliczeń 10 minut, aniżeli z krokiem czasowym 30 minut. Analiza wykazała, że wybór punktu końca hydrogramu bezpośredniego ma duży wpływ na błąd symulacji przepływów oraz wartości parametrów modelu Nasha.

Cytowanie w stylu APA: Barszcz, M. (2016). Wpływ wybranych parametrów obliczeniowych na błąd symulacji przepływów i parametry modelu Nasha w zlewni miejskiej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (2), 142-155.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Barszcz, 2016), następne powołania: (Barszcz, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Barszcz, Mariusz. "Wpływ wybranych parametrów obliczeniowych na błąd symulacji przepływów i parametry modelu Nasha w zlewni miejskiej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 72 ser., vol. 25, nr 2, (2016): 142-155.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Barszcz 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Barszcz_2016_PNIKS, author={Barszcz, Mariusz}, language={polish}, title={Wpływ wybranych parametrów obliczeniowych na błąd symulacji przepływów i parametry modelu Nasha w zlewni miejskiej.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN72/A4/art4.pdf}, year={2016}, volume={25 (2)}, number={72}, pages={142-155}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back