Tytuł artykułu: Charakterystyka rozkładów wielkości cząstek zawiesin zawartych w popłuczynach pochodzących z różnych faz płukania filtrów do odżelaziania i odmanganiania

Autorzy: WIERCIK, P., LUDZIEJEWSKA, J., KUŚNIERZ, M., BURSZTA-ADAMIAK, E.

Słowa kluczowe: popłuczyny, rozkład wielkości cząstek, odżelazianie i odmanganianie

Streszczenie: W artykule przedstawione zostały wyniki pomiarów rozkładów wielkości cząstek zawiesin zawartych w popłuczynach pochodzących ze stacji uzdatniania wód podziemnych w Golędzinowie. Próbki popłuczyn pobierano w trzech seriach badawczych w trakcie płukania filtrów do odżelaziania i odmanganiania w okresie od 20 sierpnia 2013 roku do 6 marca 2014 roku. Do oznaczenia składu granulometrycznego zawiesin użyto granulometr laserowy Mastersizer 2000. Badania wykazały, że w trakcie płukania filtrów rozkład wielkości cząstek zawiesin był zmienny. W zawiesinie w ujęciu objętościowym dominowały cząstki o wielkościach 1-100 μm, a w ujęciu ilościowym 0,1-1 μm. Dodatkowo dla filtra odmanganiającego we wszystkich fazach płukania uzyskiwano wyższe wartości wielkości cząstek niż w przypadku filtra odżelaziającego.

Cytowanie w stylu APA: Wiercik, P., Ludziejewska, J., Kuśnierz, M. & Burszta-Adamiak, E. (2016). Charakterystyka rozkładów wielkości cząstek zawiesin zawartych w popłuczynach pochodzących z różnych faz płukania filtrów do odżelaziania i odmanganiania. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (2), 130-141.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wiercik, Ludziejewska, Kuśnierz & Burszta-Adamiak, 2016), następne powołania: (Wiercik i inni, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Wiercik, Paweł, Justyna Ludziejewska, Magdalena Kuśnierz, Ewa Burszta-Adamiak. "Charakterystyka rozkładów wielkości cząstek zawiesin zawartych w popłuczynach pochodzących z różnych faz płukania filtrów do odżelaziania i odmanganiania." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 72 ser., vol. 25, nr 2, (2016): 130-141.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wiercik i inni 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Wiercik_Ludziejewska_Kuśnierz_Burszta-Adamiak_2016_PNIKS, author={Wiercik, Paweł and Ludziejewska, Justyna and Kuśnierz, Magdalena and Burszta-Adamiak, Ewa}, language={polish}, title={Charakterystyka rozkładów wielkości cząstek zawiesin zawartych w popłuczynach pochodzących z różnych faz płukania filtrów do odżelaziania i odmanganiania.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN72/A3/art3.pdf}, year={2016}, volume={25 (2)}, number={72}, pages={130-141}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back