Tytuł artykułu: Ocena aktywności fosfatazy, zawartości fosforu i metali ciężkich w zależności od nawożenia mineralnego

Autorzy: LEMANOWICZ, J., BARTKOWIAK, A.

Słowa kluczowe: alkaliczna i kwaśna fosfataza, metale ciężkie, nawożenie mineralne, fosfor, węgiel organiczny

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań nad aktywnością fosfatazy zasadowej i kwasowej, zawartość przyswajalnego fosforu, metali ciężkich i węgla organicznego w glebie nawożonej wyłącznie mineralnie. Pierwszym czynnikiem doświadczenia było nawożenie fosforem, magnezem, wapniem i siarką w sześciu kombinacjach nawozowych: 1 (PKMgCa S), 2: (KMgCaS), 3: (PMgCaS), 4: (PKCaS), 5: (PKMgS), 6: (PKMgCa). Czynnikiem drugim - nawożenie azotem w dawkach: 0, 50, 100, 150, 200, 250 kg N·ha-1. Wzrastające dawki azotu i brak wapnowania spowodowały wzrost kwasowości gleby powodując inhibicje fosfatazy alkalicznej, zmniejszenie zawartości fosforu przyswajalnego w glebie. Brak nawożenia fosforem spowodował intensywny wzrost aktywności zarówno fosfatazy alkalicznej jaki i kwaśnej w glebie. Pod wpływem zastosowanych czynników doświadczalnych, zawartość metali ciężkich, kształtowała sie w sposób następujący: cynk> miedź> ołów> kadm.

Cytowanie w stylu APA: Lemanowicz, J. & Bartkowiak, A. (2016). Ocena aktywności fosfatazy, zawartości fosforu i metali ciężkich w zależności od nawożenia mineralnego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (2), 116-129.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Lemanowicz & Bartkowiak, 2016), następne powołania: (Lemanowicz & Bartkowiak, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Lemanowicz, Joanna, Agata Bartkowiak. "Ocena aktywności fosfatazy, zawartości fosforu i metali ciężkich w zależności od nawożenia mineralnego." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 72 ser., vol. 25, nr 2, (2016): 116-129.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Lemanowicz, & Bartkowiak 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Lemanowicz_Bartkowiak_2016_PNIKS, author={Lemanowicz, Joanna and Bartkowiak, Agata}, language={english}, title={Ocena aktywności fosfatazy, zawartości fosforu i metali ciężkich w zależności od nawożenia mineralnego.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN72/A2/art2.pdf}, year={2016}, volume={25 (2)}, number={72}, pages={116-129}}

Pełny tekst PDF (po angielsku)


Go Back