Tytuł artykułu: Kształtowanie brył krajobrazowych w przestrzeni wybranych miast Górnego Śląska

Autorzy: KOT-NIEWIADOMSKA, A., KAMYK, J.

Słowa kluczowe: bryła krajobrazowa, odzysk odpadów wydobywczych, gospodarka przestrzenna, Górny Śląsk

Streszczenie: Przestrzeń miast Górnego Śląska jest kształtowana przede wszystkim mnogością terenów przemysłowych, wśród których istotne znaczenie odgrywają miejsca składowania odpadów wydobywczych z górnictwa węgla kamiennego. Odzysk ich poprzez kształtowanie brył krajobrazowych, mających pełnić funkcje głównie rekreacyjne, jest praktykowany przez wiele kopalń węgla kamiennego. Uporządkowanie i roz­szerzenie terenów zielonych ułatwi stworzenie nowej przestrzeni wypoczynko­wej, a właściwe wykorzystanie potencjału miejsca i jego charakterystycznych elementów przyczynić się może do stworzenia nowych symboli miasta.

Cytowanie w stylu APA: Kot-Niewiadomska, A. & Kamyk, J. (2016). Kształtowanie brył krajobrazowych w przestrzeni wybranych miast Górnego Śląska. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (2), 220-229.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kot-Niewiadomska & Kamyk, 2016), następne powołania: (Kot-Niewiadomska & Kamyk, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Kot-Niewiadomska, Alicja, Jarosław Kamyk. "Kształtowanie brył krajobrazowych w przestrzeni wybranych miast Górnego Śląska." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 72 ser., vol. 25, nr 2, (2016): 220-229.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kot-Niewiadomska, & Kamyk 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kot-Niewiadomska_Kamyk_2016_PNIKS, author={Kot-Niewiadomska, Alicja and Kamyk, Jarosław}, language={polish}, title={Kształtowanie brył krajobrazowych w przestrzeni wybranych miast Górnego Śląska.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN72/A11/art11.pdf}, year={2016}, volume={25 (2)}, number={72}, pages={220-229}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back