Tytuł artykułu: Wycena zamówień publicznych na roboty budowlane w Polsce i Republice Czeskiej

Autorzy: PLEBANKIEWICZ, E., LEŚNIAK, A., HROMÁDKA, V., VÍTKOVÁ, E., KOCOURKOVÁ, G.

Słowa kluczowe: kosztorys, wartość robót, zamówienia publiczne

Streszczenie: Roboty budowlane są realizowane w dwóch podstawowych systemach. Pierwszy to system tradycyjny, gdzie zamawiający rozdziela projektowanie od wykonania (tzw. System Design-Bid-Build). Drugi system to Zaprojektuj i Buduj (Design & Build), gdzie wykonawca zarówno projektuje, jak i zgodnie z własnym projektem realizuje roboty budowlane. W obydwu przypadkach zamawiający publiczny jest zobligowany do wyznaczenia wartości zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W artykule przedstawiono porównanie przepisów prawnych dotyczących metodologii szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane w Polsce i Czechach. Szczególną uwagę zwrócono na metody stosowane w przypadku zamówień realizowanych w sytemie tradycyjnym. Zaprezentowany przykład obliczeniowy pozwala na określenie podobieństw i różnic w sposobach kalkulacji w obydwu krajach.

Cytowanie w stylu APA: Plebankiewicz, E., Leśniak, A., Hromádka, V., Vítková, E. & Kocourková, G. (2016). Wycena zamówień publicznych na roboty budowlane w Polsce i Republice Czeskiej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (2), 206-219.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Plebankiewicz, Leśniak, Hromádka, Vítková & Kocourková, 2016), następne powołania: (Plebankiewicz i inni, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Plebankiewicz, Edyta, Agnieszka Leśniak, Vít Hromádka, Eva Vítková, Gabriela Kocourková. "Wycena zamówień publicznych na roboty budowlane w Polsce i Republice Czeskiej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 72 ser., vol. 25, nr 2, (2016): 206-219.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Plebankiewicz i inni 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Plebankiewicz_Leśniak_Hromádka_Vítková_Kocourková_2016_PNIKS, author={Plebankiewicz, Edyta and Leśniak, Agnieszka and Hromádka, Vít and Vítková, Eva and Kocourková, Gabriela}, language={english}, title={Wycena zamówień publicznych na roboty budowlane w Polsce i Republice Czeskiej.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN72/A10/art10.pdf}, year={2016}, volume={25 (2)}, number={72}, pages={206-219}}

Pełny tekst PDF (po angielsku)


Go Back