Tytuł artykułu: Wpływ czasu koncentracji i charakterystyk opadu na kształtowanie się hydrogramu odpływu w małej zlewni niekontrolowanej

Autorzy: WACHULEC, K., WAŁĘGA, A., MŁYŃSKI, D.

Słowa kluczowe: zlewnia niekontrolowana, czas koncentracji, użytkowanie terenu, model SCS-UH, HEC-HMS

Streszczenie: Celem artykułu była ocena wpływ czasu koncentracji i charakterystyk opadu na kształtowanie się hydrogramu odpływu w małej zlewni niekontrolowanej. Analizę przeprowadzono dla zlewni rzeki Sidzinka. Jej zlewnia w większości znajduje się na terenie gminy miejskiej Kraków. Czas koncentracji obliczono dwoma metodami: Kerby’ego-Kirpicha oraz procedurą TR-55. Wielkość opadu efektywnego obliczono za pomocą metody SCS-CN. Wartości parametru CN określono na podstawie bazy Corine Land Cover 2003 oraz przy wykorzystaniu ortofotomap. W trakcie obliczeń wykorzystano cztery rozkłady natężenia deszczu dla czasów trwania równych czasom koncentracji. Założono rozkład blokowy oraz rozkład o maksymalnym natężeniu występującym na początku, w środku i na końcu epizodu opadowego. Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu HEC-HMS 4.0. Wyniki obliczeń wykazują zróżnicowanie warto- ści zarówno przepływów w kulminacji, jak i wysokości oraz objętości odpływu w zależności od wykorzystanego wzoru na czas koncentracji. Mimo iż różnica pomiędzy wartościami parametru CN wyniosła tylko 6%, znacznie wpłynęło to na wartości przepływów w kulminacji.

Cytowanie w stylu APA: Wachulec, K., Wałęga, A. & Młyński, D. (2016). Wpływ czasu koncentracji i charakterystyk opadu na kształtowanie się hydrogramu odpływu w małej zlewni niekontrolowanej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (1), 72-82.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wachulec, Wałęga & Młyński, 2016), następne powołania: (Wachulec i inni, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Wachulec, Katarzyna, Andrzej Wałęga, Dariusz Młyński. "Wpływ czasu koncentracji i charakterystyk opadu na kształtowanie się hydrogramu odpływu w małej zlewni niekontrolowanej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 71 ser., vol. 25, nr 1, (2016): 72-82.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wachulec, Wałęga, & Młyński 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Wachulec_Wałęga_Młyński_2016_PNIKS, author={Wachulec, Katarzyna and Wałęga, Andrzej and Młyński, Dariusz}, language={polish}, title={Wpływ czasu koncentracji i charakterystyk opadu na kształtowanie się hydrogramu odpływu w małej zlewni niekontrolowanej.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN71/A8/art8.pdf}, year={2016}, volume={25 (1)}, number={71}, pages={72-82}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back