Tytuł artykułu: Wpływ wybranych produktów chemii gospodarczej na jakość ścieków szarych

Autorzy: MALARSKI, M., MATUSIAK, K., CYBULA, J.

Słowa kluczowe: ścieki szare, proszek do prania, płynne środki chemii gospodarczej, detergenty

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych pod kątem jakości ścieków szarych w zależności od wybranych środków chemii gospodarczej w stałej i płynnej postaci. Pod uwagę wzięto następujące parametry fizyko-chemiczne: pH, ChZT, BZT5, barwa, fosfor ogólny, azot ogólny, azotany, azotyny, amoniak, zawiesinę ogólną, suchą pozostałości, przewodnictwo właściwe, zagniwalność oraz mętność. Przedstawiono analizę parametrów w zależności od użytych środków piorących oraz zmian w czasie.

Cytowanie w stylu APA: Malarski, M., Matusiak, K. & Cybula, J. (2016). Wpływ wybranych produktów chemii gospodarczej na jakość ścieków szarych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (1), 61-71.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Malarski, Matusiak & Cybula, 2016), następne powołania: (Malarski i inni, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Malarski, Maciej, Karolina Matusiak, Justyna Cybula. "Wpływ wybranych produktów chemii gospodarczej na jakość ścieków szarych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 71 ser., vol. 25, nr 1, (2016): 61-71.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Malarski, Matusiak, & Cybula 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Malarski_Matusiak_Cybula_2016_PNIKS, author={Malarski, Maciej and Matusiak, Karolina and Cybula, Justyna}, language={polish}, title={Wpływ wybranych produktów chemii gospodarczej na jakość ścieków szarych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN71/A7/art7.pdf}, year={2016}, volume={25 (1)}, number={71}, pages={61-71}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back