Tytuł artykułu: Metale ciężkie, węgiel i fosfor oraz aktywności katalazy i fosfatazy kwaśnej w glebie pod niekontrolowanym wysypiskiem śmieci

Autorzy: BARTKOWIAK, A., LEMANOWICZ, J.

Słowa kluczowe: gleba, wysypisko śmieci, metale ciężkie, enzymy

Streszczenie: Przedstawione badania dotyczyły oddziaływania niekontrolowanego wysypiska śmieci na zawartość węgla organicznego, fosforu przyswajalnego, ołowiu i niklu oraz aktywność katalazy i fosfatazy kwaśnej w glebie. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej (w programie Statistica 10,0), która posłużyła do oceny zagrożenia wynikającej z nielegalnego deponowania odpadów na obrzeżach miasta Bydgoszczy. Stwierdzono, że odpady składowane na terenie badanego wysypiska nie wpłynęły znacząco na zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi, jednak ich podwyższona zawartość w porównaniu do kontroli spowodowała obniżenie aktywności badanych enzymów, z których katalaza, na podstawie obliczonego współczynnika odporności (RS 0,580), okazała się być bardziej odporna na stres środowiskowy niż fosfataza kwaśna (RS 0,372).

Cytowanie w stylu APA: Bartkowiak, A. & Lemanowicz, J. (2016). Metale ciężkie, węgiel i fosfor oraz aktywności katalazy i fosfatazy kwaśnej w glebie pod niekontrolowanym wysypiskiem śmieci. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (1), 52-60.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bartkowiak & Lemanowicz, 2016), następne powołania: (Bartkowiak & Lemanowicz, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Bartkowiak, Agata, Joanna Lemanowicz. "Metale ciężkie, węgiel i fosfor oraz aktywności katalazy i fosfatazy kwaśnej w glebie pod niekontrolowanym wysypiskiem śmieci." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 71 ser., vol. 25, nr 1, (2016): 52-60.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bartkowiak, & Lemanowicz 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bartkowiak_Lemanowicz_2016_PNIKS, author={Bartkowiak, Agata and Lemanowicz, Joanna}, language={polish}, title={Metale ciężkie, węgiel i fosfor oraz aktywności katalazy i fosfatazy kwaśnej w glebie pod niekontrolowanym wysypiskiem śmieci.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN71/A6/art6.pdf}, year={2016}, volume={25 (1)}, number={71}, pages={52-60}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back