Tytuł artykułu: Zastosowanie aplikacji systemowych i ich wpływ na usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą drogową

Autorzy: KARWOWSKA, E.

Słowa kluczowe: geoinformacja, GIS, ewidencja dróg i mostów

Streszczenie: Zarządzanie siecią dróg stanowi szeroki zakres działań i obowiązków powierzonych administracji publicznej danego szczebla. Jednym z podstawowych zadań należących do zarządcy dróg danej kategorii jest ich ewidencjonowanie i stałe aktualizowanie tej ewidencji. Niniejsza praca stanowi ocenę stanu oraz jakości funkcjonowania ewidencji dróg na szczeblu powiatowym oraz ocenę stopnia wdrożenie systemów geoinformacyjnych do ewidencjonowania dróg. Zastosowanie oprogramowania Geomedia umożliwiło wizualizację wyników przeprowadzonych przez autora badań w postaci map tematycznych obrazujących aktualne tendencje rozwojowe i problemy związane z wdrażaniem elektronicznej ewidencji dróg.

Cytowanie w stylu APA: Karwowska, E. (2016). Zastosowanie aplikacji systemowych i ich wpływ na usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą drogową. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (1), 41-51.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Karwowska, 2016), następne powołania: (Karwowska, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Karwowska, Eliza. "Zastosowanie aplikacji systemowych i ich wpływ na usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą drogową." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 71 ser., vol. 25, nr 1, (2016): 41-51.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Karwowska 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Karwowska_2016_PNIKS, author={Karwowska, Eliza}, language={polish}, title={Zastosowanie aplikacji systemowych i ich wpływ na usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą drogową.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN71/A5/art5.pdf}, year={2016}, volume={25 (1)}, number={71}, pages={41-51}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back