Tytuł artykułu: Stabilizacja gruntów pylastych cementem z dodatkiem środka jonowymiennego

Autorzy: KOŚ, K.

Słowa kluczowe: cement, wytrzymałość na ściskanie

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań stabilizacji z wykorzystaniem cementu z dodatkiem środka jonowymiennego. Przeprowadzone badania miały na celu określenie skuteczności wspomnianego dodatku w stabilizacji cementem w polskich warunkach. Jako materiał badawczy wykorzystano dwa materiały: były to osady denne zbiorników zaporowych sklasyfikowane jako piasek pylasty (ze Zbiornika Czorsztyńskiego) oraz pył (ze Zbiornika Rzeszowskiego). Oznaczono wytrzymałość na ściskanie oraz mrozoodporność czterech mieszanek po różnych okresach (od 7 do 365 dni) i sposobach pielęgnacji (wodna lub z cyklami mrożenie – odmrażanie). Zastosowanie cementu z dodatkiem środka jonowymiennego wpłynęło w znaczącym stopniu na zwiększenie wytrzymałości na ściskanie jednoosiowe i mrozoodporności piasku pylastego w stosunku do stabilizacji samym cementem, jednak nie miało to znaczenia przy kwalifikacji tego materiału do zastosowań w budownictwie drogowym. Podobnej zależności nie stwierdzono jednak w przypadku pyłu – mieszanki pyłu stabilizowane cementem z dodatkiem środka jonowymiennego wykazały nawet mniej korzystne parametry wytrzymałości na ściskanie i mrozoodporności niż stabilizowane samym cementem.

Cytowanie w stylu APA: Koś, K. (2016). Stabilizacja gruntów pylastych cementem z dodatkiem środka jonowymiennego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (1), 13-20.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Koś, 2016), następne powołania: (Koś, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Koś, Karolina. "Stabilizacja gruntów pylastych cementem z dodatkiem środka jonowymiennego." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 71 ser., vol. 25, nr 1, (2016): 13-20.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Koś 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Koś_2016_PNIKS, author={Koś, Karolina}, language={polish}, title={Stabilizacja gruntów pylastych cementem z dodatkiem środka jonowymiennego.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN71/A2/art2.pdf}, year={2016}, volume={25 (1)}, number={71}, pages={13-20}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back