Tytuł artykułu: Wyznaczanie modułu odkształcenia postaciowego G0 w iłach

Autorzy: MARKOWSKA-LECH, K., BAJDA, M.

Słowa kluczowe: moduł odkształcenia postaciowego, SCPTU, badania trójosiowe, piezoelementy, kolumna rezonansowa, grunty spoiste

Streszczenie: W pracy została przedstawiona próba określenia modułu odkształcenia postaciowego silnie prekonsolidowanego gruntu spoistego – iłu pochodzącego z poletka doświadczalnego Stegny w Warszawie, z wykorzystaniem badań terenowych i laboratoryjnych. W pracy zaprezentowano i porównano wyniki badań wykonanych in situ stożkiem sejsmicznym SCPTU oraz wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych na próbkach gruntu konsolidowanych izotropowo wykonanych w aparacie trójosiowego ściskania wyposażonym w piezoelementy i w kolumnie rezonansowej.

Cytowanie w stylu APA: Markowska-Lech, K. & Bajda, M. (2016). Wyznaczanie modułu odkształcenia postaciowego G0 w iłach. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (1), 3-12.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Markowska-Lech & Bajda, 2016), następne powołania: (Markowska-Lech & Bajda, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Markowska-Lech, Katarzyna, Marek Bajda. "Wyznaczanie modułu odkształcenia postaciowego G0 w iłach." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 71 ser., vol. 25, nr 1, (2016): 3-12.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Markowska-Lech, & Bajda 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Markowska-Lech_Bajda_2016_PNIKS, author={Markowska-Lech, Katarzyna and Bajda, Marek}, language={polish}, title={Wyznaczanie modułu odkształcenia postaciowego G0 w iłach.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN71/A1/art1.pdf}, year={2016}, volume={25 (1)}, number={71}, pages={3-12}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back