Tytuł artykułu: Analiza warunków wiatrowych na przykładzie masztu pomiarowego Grapice (województwo pomorskie)

Autorzy: GNYP, P.

Słowa kluczowe: energetyka wiatrowa, farma wiatrowa, pomiar wiatru, siłownia wiatrowa WindPRO

Streszczenie: Badania wiatru wykonano przy użyciu masztu pomiarowego o wysokości 100 m usytuowanego na terenie gminy Potęgowo (woj. pomorskie). Została przeprowadzona analiza wietrzności na podstawie danych wiatrowych pochodzących z masztu pomiarowego. Określono i scharakteryzowano orografię i szorstkość terenu wokół masztu pomiarowego. Analiza i obliczenia zostały wykonane w oprogramowaniu dla energetyki wiatrowej WindPRO. Wyniki analizy wskazują na poprawnie wykonane pomiary wiatru oraz przydatność lokalizacji pod budowę farm wiatrowych.

Cytowanie w stylu APA: Gnyp, P. (2015). Analiza warunków wiatrowych na przykładzie masztu pomiarowego Grapice (województwo pomorskie). Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (4), 391-399.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Gnyp, 2015), następne powołania: (Gnyp, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Gnyp, Piotr . "Analiza warunków wiatrowych na przykładzie masztu pomiarowego Grapice (województwo pomorskie)." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 70 ser., vol. 24, nr 4, (2015): 391-399.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Gnyp 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Gnyp_2015_PNIKS, author={Gnyp, Piotr }, title={Analiza warunków wiatrowych na przykładzie masztu pomiarowego Grapice (województwo pomorskie).}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN70/A8/art8.pdf}, year={2015}, volume={24 (4)}, number={70}, pages={391-399}}

Pełny tekst PDF


Go Back