Tytuł artykułu: Funkcje gospodarcze i znaczenie przyrodnicze rzeki Supraśl i jej obszarów dolinowych

Autorzy: KIRYLUK, A.

Słowa kluczowe: dolina rzeczna, woda, środowisko przyrodnicze, aglomeracja, waloryzacja

Streszczenie: Doliny rzeczne wraz z występującymi na nich rzekami i ciekami spełniają różnorodne funkcje w krajobrazie i w środowisku przyrodniczym. Położona na północ od Puszczy Knyszyńskiej, rozległa dolina rzeki Supraśli, ze względu na położenie pełni ważne funkcje przyrodnicze jest siedliskiem wielu gatunków flory. Bliska odległość od aglomeracji białostockiej stanowi także o jej walorach rekreacyjno-wypoczynkowych. Waloryzacja przyrodnicza wykazała występowanie procesu synantropizacji w zbiorowiskach roślinnych w dolinie i zmniejszenie walorów przyrodniczych tego ekosystemu. Przepływy bieżące rzeki Supraśli, a także wody podziemne doliny stanowią główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji białostockiej. Z tego też względu rolnicze użytkowanie i ochrona środowiska w tej dolinie powinny być zrównoważone.

Cytowanie w stylu APA: Kiryluk, A. (2015). Funkcje gospodarcze i znaczenie przyrodnicze rzeki Supraśl i jej obszarów dolinowych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (4), 361-371.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kiryluk, 2015), następne powołania: (Kiryluk, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Kiryluk, Aleksander. "Funkcje gospodarcze i znaczenie przyrodnicze rzeki Supraśl i jej obszarów dolinowych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 70 ser., vol. 24, nr 4, (2015): 361-371.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kiryluk 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kiryluk_2015_PNIKS, author={Kiryluk, Aleksander}, title={Funkcje gospodarcze i znaczenie przyrodnicze rzeki Supraśl i jej obszarów dolinowych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN70/A5/art5.pdf}, year={2015}, volume={24 (4)}, number={70}, pages={361-371}}

Pełny tekst PDF


Go Back