Tytuł artykułu: Zastosowanie metody AHP do projektowania komór mikrotunelowych

Autorzy: GÓRSKI, K., IGNATOWICZ, L.R., BYKOWSKI, J.

Słowa kluczowe: komora mikrotunelowa, metoda AHP, ścianka szczelna, studnia opuszczana

Streszczenie: Projektowanie komór mikrotunelowych związane jest z podejmowaniem wielu niezależnych decyzji dotyczących zagadnień technicznych, technologicznych, ekonomicznych i społecznych. Jedną z metod pomocnych w tym zakresie, aby podjąć racjonalne i przemyślane decyzje, jest metoda AHP (analityczny proces hierarchiczny). W artykule przedstawiono procedurę określenia wspomagania podjęcia decyzji przez projektanta na podstawie metodyki AHP wraz z przykładem obliczeniowym. Na podstawie uzyskanych rezultatów można stwierdzić, która z metod jest „lepsza” do zastosowania przy projektowaniu komory mikrotunelowej, uwzględniając wszystkie analizowane kryteria i subkryteria. Metoda AHP pozwala również określić „jakość” oceny rzeczoznawcy poprzez wartości oszacowanych parametrów CR i CI.

Cytowanie w stylu APA: Górski, K., Ignatowicz, L.R. & Bykowski, J. (2015). Zastosowanie metody AHP do projektowania komór mikrotunelowych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (4), 317-330.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Górski, Ignatowicz & Bykowski, 2015), następne powołania: (Górski i inni, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Górski, Krzysztof, Leszek R. Ignatowicz, Jerzy Bykowski. "Zastosowanie metody AHP do projektowania komór mikrotunelowych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 70 ser., vol. 24, nr 4, (2015): 317-330.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Górski, Ignatowicz, & Bykowski 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Górski_Ignatowicz_Bykowski_2015_PNIKS, author={Górski, Krzysztof and Ignatowicz, Leszek R. and Bykowski, Jerzy}, title={Zastosowanie metody AHP do projektowania komór mikrotunelowych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN70/A1/art1.pdf}, year={2015}, volume={24 (4)}, number={70}, pages={317-330}}

Pełny tekst PDF


Go Back